Zelmer

Zelmer, spółka specjalizując się dotychczas w drobnym sprzęcie AGD, zwiększyła (w ujęciu rocznym) przychody z polskiego rynku w IB kw. 2009 r., a także - dzięki nowej kampanii reklamowej, gwałtownie zwiększyła sprzedaż w Rosji. >>>>

Bank Handlowy

Bank Handlowy zamierza zaproponować klientom, którzy za jego pośrednictwem nabyli obligacje wyemitowane przez Lehman Brothers Treasury ich odkupienie za kwotę stanowiącą 60% początkowej wartości inwestycji w danej walucie. >>>>

Immoeast

Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki deweloperskiej Immoeast, zgodziło się na jej połączenie z Immofinanz AG. W wyniku fuzji akcjonariusze Immoeast otrzymają trzy akcje Immofinanz za każde dwie akcje Immoeast. Dzień wcześniej na połączenie spółek zgodzili się udziałowcy Immofinanz, który jest też głównym akcjonariuszem Immoeast. Wymiana akcji Immoeast na Immofinanz odbędzie się po zarejestrowaniu połączenia.

Grupa Lotos

Ministerstwo Skarbu Państwa (MSP) zakończyło proces budowania księgi popytu dla 14 mln akcji grupy Lotos w cenie 29 zł za walor. Oznacza to, że do na rynek trafi pakiet 10,78% walorów gdańskiej spółki warty 406 mln zł, a Skarb Państwa zachowa w niej ok. 53,19% udziałów. >>>>

Erbud

Erbud podpisał z Dom Development umowę na roboty budowlane wartą 48,27 mln zł plus VAT. Umowa dotyczy budowy budynków mieszkalnych w Warszawie. Przedmiot kontraktu: Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami i garażem podziemnym oraz infrastrukturą techniczną, instalacjami, niezbędnymi urządzeniami terenu zwany 'Adria etap I', zlokalizowany w Warszawie, przy ul. Jugosłowiańskiej. Przewidywany początek rozpoczęcia prac to koniec stycznia 2010 r. a ich zakończenia - lipiec 2011 r.

Dom Development

Wartość pierwszej w 2010 roku inwestycji warszawskiego dewelopera Dom Development (DOMDEV) "Osiedle Klasyków" na warszawskiej Białołęce wynosi 52 mln zł. Łącznie na osiedlu powstanie 491 mieszkań, przy czym w pierwszym etapie zaprojektowano ich 135. Planowane oddanie do użytku I etapu to III kwartał 2011 roku.

Netia

Analitycy Domu Maklerskiego IDMSA podnieśli swoją rekomendację dla spółki telekomunikacyjnej Netia do "kupuj" z "trzymaj" i utrzymali cenę docelową dla jednej akcji na poziomie 5,1 zł. W dniu wydania rekomendacji za jedną akcję Netii płacono 4,55 zł.

Unibep

Spółka budowlana Unibep prognozuje, żę w 2010 roku osiągnie 607 mln zł przychodów netto oraz 20 mln zł zysku netto na poziomie grupy. Zarząd Unibep przygotował prognozy w oparciu o wielkość portfela zleceń, analizę wewnętrznych i zewnętrznych czynników ekonomicznych oraz obecną i przewidywaną sytuację rozwoju rynku wg stanu wiedzy na dzień publikacji prognozy.

New World Resources

New World Resources (NEWWORLDR) informuje, że jego spółka zależna OKD podpisała porozumienie ze związkami zawodowymi. Nowa umowa obowiązuje do końca 2012 roku. Nowa umowa gwarantuje stałe wpływy dla pracowników i jednocześnie pozwala firmie na lepszą efektywność zarządzania konsekwencjami osłabienia gospodarki.

Monnari

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia zdecydował o zmianie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego spółki odzieżowej Monnari Trade z upadłości likwidacyjnej na upadłość z możliwością zawarcia układu. >>>>

PGE

Ministerstwo Skarbu Państwa może sprzedać w tym roku kilkanaście procent akcji Polskiej Grupy Energetycznej (PGE), jeśli koniunktura na rynku będzie dobra. Resort nie wyklucza, że sprzeda ten pakiet w kilku transzach. >>>>

Analitycy Goldman Sachs, w raporcie z 21 stycznia, rozpoczęli wydawanie rekomendacji dla Polskiej Grupy Energetycznej od zalecenia "neutralnie" i wyznaczenia ceny docelowej akcji tej spółki na 26 zł. Na zamknięciu czwartkowej sesji kurs akcji PGE wyniósł 24 zł.

Oponix.pl

Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ustalił dzień 26 stycznia 2010 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 3 mln 40 tys. akcji (serii A,B,C,D) zwykłych na okaziciela spółki Oponix.pl o wartości nominalnej 0,50 zł każda. :

ZNTK Łapy

20 stycznia 2010r. odbyło się inicjowane przez Zarząd ZNTK Łapy (ZNTKLAPY), posiedzenie rady wierzycieli pod przewodnictwem Sędziego - Komisarza. Zarząd poprosił radę wierzycieli, o zgodę na wznowienie produkcji na majątku masy upadłości pod nadzorem syndyka już na obecnym etapie upadłości likwidacyjnej dając zatrudnienie około 128 byłym pracownikom spółki od lutego - marca tego roku. Rada nie przychyliła się do wniosku

Elektrotim

Analitycy Domu Maklerskiego BOŚ w raporcie z 18 stycznia wydali rekomendację "akumuluj" akcje Elektrotimu, wyznaczając dla nich cenę docelową na 14,25 zł. W dniu wydania rekomendacji kurs akcji Elektrotimu (ELEKTROTI) wyniósł 12,50 zł. Uzyskana wycena jest średnią wycen dwiema metodami. Wycena metodą porównawczą daje wartość jednej akcji spółki na poziomie 13,42 zł, a metodą dochodową 15,07 zł.

Polnord

Spółka deweloperska Polnord wyemitowała kolejną transzę obligacji pozyskując 75 mln zł. Tym samym spółka kończy program emisji obligacji o łącznej wartości 200 mln zł. Wcześniej Polnord wyemitował obligacje zamienne o wartości 120,5 mln zł.

Ciech

Osiem banków, finansujących grupę Ciech, przedłużyło termin obowiązującej umowy w sprawie utrzymania status quo do 28 lutego. Do tego czasu ma zostać ustanowione nowe finansowanie działalności firmy.

Umowa w sprawie utrzymania status quo zakłada, że banki w okresie jej obowiązywania powstrzymają się od podejmowania m.in. działań mających na celu dochodzenie spłaty zadłużenia finansowego Ciech oraz spółek wobec banków. Banki, które udzieliły takich kredytów będą nadal udostępniać Grupie Kapitałowej Ciech istniejące kredyty obrotowe, gwarancyjne i kredyty-akredytywy.