Niewypełnienie pewnych amerykańskich formularzy podatkowych i niezadeklarowanie własnego dochodu nie jest „oszustwem podatkowym”, które wymaga ujawnienia w myśl umowy zawartej miedzy obu krajami – oświadczył szwajcarski Federalny Sąd Administracyjny w ogłoszonym dzisiaj wyroku.

To już drugi w tym miesiącu wyrok sądowy, który kwestionuje decyzję szwajcarskiego rządu o przekazaniu danych do USA.

Szwajcaria zgodziła się w sierpniu przekazać do USA informacje na temat 4 450 kont w szwajcarskim banku UBS, co miało pomóc bankowi w polubownym załatwieniu postępowania karnego w sprawie podejrzeń o oszustwa podatkowe. Ten sam sąd w innej sprawie na początku miesiąc stwierdził, że szwajcarski regulator rynków finansowych złamał prawo, kiedy w lutym zeszłego roku przekazał dane kolejnych 255 klientów UBS.

W uzasadnieniu do wyroku, podjętego przez pięciu sędziów, argumentowano, że niezadeklarowanie dochodów, nie ujawnienie konta bankowego oraz niewypełnienia formularza podatkowego W-9, jest zgodnie ze szwajcarskim prawem kwalifikowane jako unikanie podatków, a nie oszustwo podatkowe. Amerykańscy podatnicy wypełniają formularz W-9 dla zadeklarowania konta w zagranicznym banku.

Spośród 4450 spraw wskazanych przez amerykańskie władze podatkowe, 250 przypadków dotyczy oszustw, w tym fałszowania dokumentów, a 4200 pozostałych dotyczy „uporczywych i poważnych uchybień podatkowych”.

Sąd poinformował, że ma do rozpatrzenia 25 podobnych spraw, w których zwróci się do szwajcarskich władz podatkowych o zmianę decyzji.

Prawie 14 700 Amerykanów dobrowolnie ujawniło służbom podatkowym USA swoje konta w bankach zagranicznych w okresie częściowej amnestii, która wygasła w połowie października.  Niemal 12 tys. uczyniło to zaraz po zawarciu sierpniowego porozumienia między USA i Szwajcarią.