Podobną kwotę inwestorzy oddali fiskusowi w 2009 r., rozliczając transakcje zawarte rok wcześniej. Od stycznia do końca listopada wpływy z giełdowej taksy sięgnęły 1,23 mld zł.

Przedstawiciele domów maklerskich oceniają, że szacunki ministerstwa są bardzo ostrożne, zważywszy na poprawę koniunktury na GPW w 2009 r. i duże oferty publiczne zwiększające bazę podatkową.