W USA w niektórych firmach, gdzie obowiązuje tzw. dress code, czyli zasada ubioru służbowego, pracownicy w wyznaczone dni (przeważnie w piątki), mają pozwolenie na przychodzenie w dżinsach, które w każdy inny dzień pracy są zakazane.

W Chicago w biurach sądu okręgowego powiatu Cook personel płacił za tę możliwość 2-3 dolary, w ramach wprowadzonego w 2004 roku programu "Dni Niebieskich Dżinsów" (Blue Jeans Days). Łącznie z programu skorzystało 2100 osób. O sprawie zrobiło się głośno przy okazji trwającej kampanii wyborczej. Sekretarz sądu Dorothy Brown, ubiegającej się o stanowisko przewodniczącej rady powiatu Cook, zarzucono nierzetelność w rozliczaniu opłat za dżinsy. Niektórzy oskarżyli ją nawet o finansowanie z tych pieniędzy kampanii wyborczej.

W piątek na konferencji prasowej Brown wyliczała, na co przekazano "dżinsowe" dochody. Były to głównie wydatki na programy socjalne dla pracowników oraz dotacje dla organizacji charytatywnych. Brown poinformowała także, że zawieszony w latach 90. program pobierania opłat za możliwość przyjścia do biura w dżinsach przywróciła w 2004 roku na prośbę pracowników. Liczba "dżinsowych" dni w biurach sądu w ubiegłym roku wyniosła 22.