MSP podało w połowie stycznia, że planuje sprzedać do 16 proc. akcji Enei wyłącznie krajowym i zagranicznym inwestorom instytucjonalnym.

MSP chce sprzedać akcje Enei w dwóch etapach - do 16 proc. papierów w transakcji poprzez rynki kapitałowe, a następnie ponad 50 proc. akcji inwestorowi branżowemu. "Celem transakcji pierwszego etapu jest poprawa płynności akcji Enei na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i wprowadzenie spółki do głównych indeksów giełdowych" - podkreślał wówczas resort. Globalnym koordynatorem oraz współprowadzącym księgę popytu (deklaracje zainteresowania akcjami spółki) będzie Credit Suisse, współprowadzącymi księgę popytu - UniCredit oraz Citi.

Leszkiewicz powiedział w poniedziałek dziennikarzom, że MSP chce sprzedać "bez zbędnej zwłoki" 16 proc. akcji Enei, "jak tylko pozwolą na to warunki rynkowe". W wyniku ubiegłorocznej emisji akcji należący do szwedzkiego rządu koncern energetyczny Vattenfall objął 18,7 proc. udziałów w Enei. Pod koniec lipca ub.r. Ministerstwo Skarbu zaprosiło inwestorów do negocjacji w sprawie kupna 67,05 proc. akcji spółki. 17 sierpnia minister skarbu podjął decyzję o dopuszczeniu do kolejnego etapu prywatyzacji Enei - RWE AG z siedzibą w Niemczech. W połowie października niemiecki koncern energetyczny nie złożył wiążącej oferty kupna większościowego pakietu; był jedynym oferentem.

W poniedziałek prezes RWE Polska Filip Thone powiedział dziennikarzom, że niemiecki koncern RWE obecnie nie ma planów udziału w ponownym przetargu na kupno akcji poznańskiej spółki. "Nie jesteśmy obecnie zainteresowani Eneą. Nie koncentrujemy się już na tym procesie. Na ten moment można powiedzieć, że wykluczamy udział w prywatyzacji, ale nie wiem, co będzie za jakiś czas" - powiedział Thone.

Enea jest jedną z czterech grup energetycznych w Polsce; dystrybuuje energię elektryczną w północno-zachodniej części kraju. Jej udział w krajowym rynku energii elektrycznej wynosi 15 proc.; spółka sprzedaje prąd niemal 2,5 mln klientów. Do spółki należy m.in. Elektrownia Kozienice.