Sprzedano papiery dłużne o wartości 8 mld EUR, podczas gdy popyt wyniósł aż 25 mld EUR. W najbliższym czasie kurs EUR/USD może zmierzać w kierunku psychologicznej bariery 1,4000. Dzisiaj o godz. 10.00 z Niemiec zostanie przedstawiony odczyt indeksu Ifo. Publikacja tego wskaźnika zwykle wywołuje przynajmniej umiarkowaną reakcję notowań eurodolara. Tak też może być i tym razem. Oprócz indeksu Ifo z istotniejszych danych poznamy również indeks zaufania amerykańskich konsumentów, sporządzany przez Conference Board (godz. 16.00).

Jeszcze ważniejsze dane napłyną dzisiaj z Wielkiej Brytanii. O godz. 10.30 zostanie opublikowany wstępny odczyt i PKB tego kraju w IV kw. Prognozy zakładają pierwszy od 2008 r. wzrost tego wskaźnika. Funt jest bardzo wrażliwy na publikacje danych z Wielkiej Brytanii, dlatego też tuż po 10.30 w jego notowaniach z pewnością znacząco wzrośnie zmienność.

Na dzisiejszej sesji azjatyckiej na tamtejszych giełdach panowały kiepskie nastroje inwestycyjne. Powodowały one umocnienie jena. Wzrost wartości tej waluty zatrzymała jednak wiadomość o tym, iż agencja S&P obniżyła perspektywę ratingu Japonii ze stabilnej do negatywnej. Po ogłoszeniu tej informacji kurs USD/JPY wzrósł z poziomu 89,60 aż na 90,50. Ruch ten był jednak tylko chwilowy. Presję spadkową w notowaniach tej pary walutowej wciąż tworzy nie najlepsza atmosfera na giełdach.

Dzisiaj poznaliśmy decyzję Banku Japonii w sprawie stóp. Zgodnie z prognozami pozostawiono je na dotychczasowym poziomie. Decyzja ta nie miała wpływu na wartość jena. Bank Japonii powtórzył, iż prowadzona przez niego polityka pieniężna pozostanie łagodna. Kiepskie nastroje inwestycyjne panujące na giełdach negatywnie wpływają na notowania złotego. Dzisiaj kurs EUR/PLN wzrósł w okolice poziomu 4,1000. Wartość ta może chwilowo hamować deprecjację złotego. Jeśli jednak powiodą się próby jej trwałego przebicia, kurs EUR/PLN zyska potencjał do większej zwyżki. Dzisiaj o godz. 10.00 poznamy dane z Polski na temat stopy bezrobocia i sprzedaży detalicznej w grudniu. Niewielki wpływ na notowania złotego może mieć tylko drugi z wymienionych wskaźników. Ponadto dzisiaj Rada Polityki Pieniężnej ogłosi decyzję w sprawie stóp procentowych. Powinny one pozostać na dotychczasowym poziomie.