W listopadzie nowe zamówienia zwiększyły się o 2,8 proc. w ujęciu miesięcznym, ale spadły o 12,5 proc. w ujęciu rocznym.

Wskaźnik nowe zamówienia w przemyśle służy ocenie przyszłej produkcji i pokazuje rozwój popytu na wyroby i usługi przemysłowe. Zamówienia w przemyśle określane są jako wartość kontraktów (bez VAT) wiążących producenta i stronę trzecią w zakresie dostarczania wyrobów i usług.

>>> CZYTAJ TEŻ: Bezrobocie w Polsce w grudniu znacznie wzrosło