Liczba emerytów i rencistów z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych wyniosła na koniec ub.r. 7 893 tys., czyli wzrosła o 0,3 proc. w ujęciu rocznym, natomiast liczba emerytów i rencistów wśród rolników indywidualnych zmniejszyła się o 3,7 proc. w ujęciu rocznym, do 1 403 tys. - podał GUS.

Liczba ludności Polski na koniec listopada ub.r. wyniosła 38 178 tys. osób (wzrost o 0,1 proc. rok do roku).

Świadczenia społeczne z tytułu emerytur i rent pochłonęły w 2009 r. ogółem 13,64 mld zł, co oznacza wzrost o 7,8 proc.