W styczniu br. mierzony przez Ipsos Wskaźnik Optymizmu Konsumentów wzrósł o 5 pkt (do 89,4 pkt) w porównaniu do grudnia 2009 r. Wśród ankietowanych więcej było jednak pesymistycznie oceniających sytuację niż mówiących o niej optymistycznie - zaznaczono.

Wskaźnik ocen klimatu gospodarczego wzrósł o 5 pkt do 76,5 pkt. Poprawę nastrojów można zaobserwować szczególnie u mieszkańców wielkich miast oraz osób niepracujących: studentów, uczniów i rencistów.

Lepiej wypadła również ocena własnej sytuacji materialnej - skłonność do zakupów wzrosła o 5 pkt do 98 pkt. Głównie dotyczy to zakupów dóbr trwałego użytku. Bardziej optymistycznie oceniają sytuację mieszkańcy średnich i małych miast oraz osoby w wieku 25 do 50 lat, niż mieszkańcy dużych miast.

>>> CZYTAJ TEŻ: Nastroje przedsiębiorców w Niemczech najlepsze od 18 miesięcy

"Oznacza to, że poprawa ocen konsumentów w niewielkim stopniu jest powiązana z sezonowymi wyprzedażami odzieży i obuwia, które najsilniej są obecne właśnie w wielkich miastach" - poinformował Ipsos. W opinii specjalistów, poprawa ocen może mieć bardziej trwały charakter.

Nie zmieniły się natomiast przewidywania Polaków odnośnie tegorocznego bezrobocia. 42 proc. badanych spodziewa się jego wzrostu, a jedynie 10 proc. liczy na spadek.

Wskaźnik Optymizmu Konsumentów może przybierać wartości od 0 do 200. Badanie zostało przeprowadzone między 8 a 14 stycznia na losowej grupie 1009 Polaków, w wieku powyżej 15 lat.