Z wypowiedzi dla PAP wynika, że MSP nie wyklucza żadnej z form prywatyzacji BGŻ, czyli poprzez giełdę, sprzedaży na rzecz inwestora strategicznego, a także na rzecz inwestora innego niż Rabobank - strategicznego akcjonariusza BGŻ. "Resort skarbu pracuje obecnie nad wyborem optymalnej ścieżki prywatyzacji BGŻ" - dodała.

Skarb Państwa ma 37,26 proc. akcji BGŻ. Rabobank International Holding B.V. kontroluje 59,35 proc. akcji tego banku; pozostałe 3,39 proc. akcji należy do osób prawnych i fizycznych, w tym banków spółdzielczych i osób z akcjonariatu pracowniczego.

W czerwcu 2008 roku MSP po konsultacji z grupą Rabobank, strategicznym akcjonariuszem BGŻ, w związku z niesprzyjającymi warunkami rynkowymi, zdecydowało się nie podejmować w najbliższym czasie decyzji o terminie publicznej oferty akcji BGŻ.

W lutym 2009 roku została podpisana umowa pomiędzy MSP, Rabobankiem i BGŻ, zgodnie z którą do końca 2011 roku z inicjatywy resortu skarbu może zostać przeprowadzony proces oferty publicznej ponad 37 proc. akcji banku należących do SP.