MNI

Firma telekomunikacyjna MNI w 2009 roku wypracowała ok. 230 mln zł skonsolidowanych przychodów oraz ok. 37 mln zł zysku netto. W 2008 roku przychody spółki wyniosły 203,37 mln zł, a zysk netto 25,29 mln zł.

ZA Puławy

Zarząd Zakładów Azotowych Puławy (PULAWY) złożył PKN Orlen warunkową ofertę nabycia 11 mln 440 tys. 429 akcji Zakładów Azotowych Anwil, co stanowi 84,79% głosów na Walnym Zgromadzeniu tej spółki. W przypadku akceptacji tej oferty przez PKN Orlen, strony przystąpią do negocjacji ostatecznej ceny sprzedaży akcji, kształtu i treści warunkowej umowy sprzedaży akcji.

KGHM

Miedziowy kombinat KGHM podpisał kontrakt na dostawy miedzi do firmy China Minmetals Nonferrous Metals o wartości 400 mln dolarów (1,15 mld zł), podała spółka w komunikacie. Negocjuje kolejne umowy na tamtejszym rynku.

Lotos

Ministerstwo Skarbu Państwa (MSP) zobowiązało się do niesprzedawania dalszych akcji Lotosu poprzez giełdę w ciągu najbliższych 180 dni. Jednocześnie może sprzedać pakiet Lotosu na rzecz inwestora branżowego.

Atlas Estates

Cap East, spółka zależna dewelopera Atlas Estates (ATLASEST), podpisała umowę kredytu o wartości 3,1 mln euro z FHB Kereskedelmi Bank. Jest to kredyt udzielony na 8 lat, którego roczne odsetki są na poziomie 3-miesięcznego EURIBOR plus marża banku.

DM IDMSA

Nadzwyczajne walne zgromadzenie Domu Maklerskiego IDMSA upoważniło zarząd spółki do przeprowadzenia skupu akcji własnych za 109 mln zł. Spółka może kupić 21,82 mln akcji, które będą mogły potem zostać odsprzedane.Warunki skupu przewidują, że odbędzie się on w okresie do 31 grudnia 2011 r. lub też do wyczerpania przeznaczonych na ten cel środków. Spółka będzie mogła nabyć akcje własne odpowiadające 10% udziału w kapitale zakładowym, po cenie nie mieszczącej się w widełkach 2-5 zł.

Centrozap

Przychody Centrozapu wyniosły w 2009 r. 97,12 mln zł, co oznacza wzrost o 256% wobec poprzedniego roku. Szacunkowe przychody w grudniu 2009 roku wyniosły 14,39 mln zł, co wobec wielkości za grudzień 2008 roku oznacza wzrost o 108%. W IV kwartale przychody Centrozapu wzrosły o 142% r/r do 33,99 mln zł.

ABM Solid

Konsorcjum z udziałem spółki ABM Solid (ABMSOLID) podpisało z firmą Soda Polska Ciech umowę na wykonanie "pod klucz" Instalacji Odsiarczania Spalin (IOS) za 45,6 mln zł netto. Wartość prac wykonywanych bezpośrednio przez ABM Solid wynosi 4,6 mln zł netto. Termin wykonania robót to 26 miesięcy od podpisaniu umowy. Oprócz ABM Solid w skład konsorcjum wchodzi Alstom Power z siedzibą w Warszawie jako lider i Alstom Power Sweden.

Banku Millennium

Analitycy Citigroup podwyższyli wycenę akcji Banku Millennium do 3,89 zł z 3,61 zł.

Euro-Tax.pl

28 stycznia na rynku NewConnect zadebiutuje 5 mln akcji serii A spółki Euro-Tax.pl. Spółka zajmuje się odzyskiwaniem nadpłaconych przez osoby pracujące za granicą podatków. Działa w modelu e-usług i koncentruje się na pozyskiwaniu i obsłudze klientów przez internet.
W 2008 roku Euro-Tax.pl miał 1,1 mln zł zysku netto i 2,6 mln zł przychodów. Prognozy na 2009 rok mówiły o 2,2 mln zł zysku netto i 7,2 mln zł przychodów.

Elektrociepłownia Będzin

W 2009 roku Elektrociepłownia Będzin (BEDZIN) osiągnęła przychody na poziomie 141 mln 739 tys. zł, wobec 119 mln 366 tys. zł w roku poprzednim. Zysk netto spółki wzrósł do 8 mln 243 tys. zł w 2009 roku. Rok wcześniej zysk netto wyniósł 6 mln 528 tys. zł.

Pemug

Konsorcjum, którego liderem jest Pemug podpisało umowę z Lubelskim Węglem Bogdanka o wartości 34,4 mln zł plus podatek VAT. Przedmiotem umowy jest wykonanie projektów - budowlano-wykonawczych i wykonawczych oraz budowa wieży szybu 2.1., budynku nadszybia szybu 2.1., fundamentów wciągarki B1110 A, fundamentów windy frykcyjnej EPR 1000, kanału wentylacyjnego, dróg, placów, torów i oświetlenia terenu pole Stefanów w Bogdance. Termin wykonania przedmiotu umowy wynosi 12 miesięcy od podpisania umowy, nie później jednak niż do dnia 31 stycznia 2011 roku.

TPSA

Telekomunikacja Polska (TPSA) zawarła z międzynarodowym konsorcjum banków umowę o kredyt odnawialny w łącznej kwocie 400 mln euro. Umowa kredytowa została zawarta na okres 3 lat do dnia 18 kwietnia 2013 r.