W ocenie analityków DI BRE polskie banki nie mogą liczyć na szybki wzrost wolumenów ze względu na brak strukturalnej nadpłynności oraz brak podaży środków z instytucji zagranicznych. "Zakładamy wzrost portfela kredytów o około 7 proc., a depozytów o 8 proc. Pomimo tłumionego przez sytuację globalną wzrostu wolumenów, polskie banki skorzystają na poprawiającym się otoczeniu makroekonomicznym i wyższej rentowności aktywów" - podano w raporcie.

Mimo stłumionego wzrostu wolumenów oczekiwanego w tym roku, zysk sektora wzrośnie o 23 proc. w 2010 roku. "Źródło poprawy leży w odbudowujących się przychodach (+7 proc.), przy ograniczonym wzroście wydatków (+3,6 proc.) i nieznacznie niższych kosztach ryzyka (1,3 proc. portfela kredytów netto vs. 1,6 proc. w 2009)" - czytamy dalej. Strategie przedstawione w ostatnim czasie przez trzy banki: Bank Handlowy (ROE'12 20 proc.), Bank Millennium (ROE'12 15 proc.) oraz Getin Noble Bank (ROE'10 20 proc.) analitycy postrzegają jako bardzo agresywne.

W najbliższych miesiącach preferują zaś banki z większą ekspozycją na segment korporacyjny (niższe rezerwy, większy przyrost depozytów) i oferujące atrakcyjne stopy dywidendy. W drugiej połowie roku rozstrzygnie się, czy obecne ożywienie, jest trwałe i utrzyma się w kolejnym roku. "Nasz scenariusz bazowy zakłada, że tak, co implikuje poprawę zysków związaną z dalszym spadkiem odpisów. Preferujemy mniejsze banki, które przy perspektywie spadku odpisów i wzrostu rentowności aktywów dają większy potencjał wzrostu wyników"- podano także.

W raporcie z 19 stycznia analitycy DI BRE podwyższyli rekomendację dla sześciu banków: Getin Banku (GETIN) i Banku Handlowego (HANDLOWY) (rekomendacja "kupuj", cena docelowa odpowiednio 10,2 zł oraz 90,3 zł), ING Banku Śląskiego (INGBS) i Kredyt Banku (KREDYTB) (rekomendacja "akumuluj", cena docelowo odpowiednio 811,6 zł oraz 15,3 zł), Pekao SA i PKO Banku Polskiego (rekomendacja "trzymaj", cena docelowa odpowiednio 181,5 zł oraz 39,6 zł). Analitycy podtrzymali także rekomendację "trzymaj" dla Banku Zachodniego WBK przy cenie docelowej 195,4 zł, i obniżyli do "trzymaj" rekomendację dla Banku Millennium, wyznaczając cenę docelową na poziomie 4,33 zł.