Z sondy, którą przeprowadziliśmy wśród banków, widać wyraźnie, że liczba wniosków o przeniesienie konta w poszczególnych bankach rzadko przekracza 100. – Zainteresowanie na razie jest znikome, rozpatrujemy w Kredyt Banku raptem kilkanaście wniosków – mówi Łukasz Malinowski, menedżer produktu w Departamencie Bankowości Detalicznej w Kredyt Banku. Kilkadziesiąt wniosków jest w trakcie procedowania w większych bankach, takich jak BZ WBK, choć liczba otwieranych w nim kont idzie w tysiące miesięcznie.

>>> Polecamy: Ranking lokat bankowych Gold Finance - styczeń 2010

– Widać, że klienci czują obawę w związku z tym rozwiązaniem i wolą ten proces przeprowadzić sami i mieć nad nim kontrolę – mówi Marcin Pawłowski, dyrektor ds. detalicznych produktów rozliczeniowych w BZ WBK.

Zaledwie 200 wniosków

W sumie do połowy stycznia liczba wniosków nie przekroczyła w całym systemie 200 – dane za cały styczeń ZBP przedstawi na początku lutego.

Nieraz na przeszkodzie stoi drugi bank – z naszych informacji wynika, że problemów nie ma np. z wymianą informacji z Pekao. Słyszeliśmy o problemach z PKO BP (PKOBP), choć dotyczyły one kwestii podpisów, które na pełnomocnictwie różniły się od tego, jakie miał bank w swojej bazie. Ale najwięcej problemów robił podobno Alior Bank, który uniemożliwiał procedowanie wniosków, choć podpisał się pod rekomendacją ZBP. Sam bank twierdzi, że od początku roku wpłynęły do niego raptem cztery wnioski. – Kończymy wdrażanie procesów i rozwiązań systemowych dotyczących obsługi tego typu zgłoszeń. Od 1 lutego 2010 r. uruchomimy pełną obsługę zgłoszeń – zapewnia Julian Krzyżanowski z Alior Banku.

Brakuje informacji

Często jest jednak tak, że klienci nie wiedzą o takiej możliwości. – Patrząc na zainteresowanie naszą ofertą osób czynnych zawodowo, które posiadają już rachunek w innym banku, można przypuszczać, że większość tych osób przenosi się, nie korzystając z zapisów rekomendacji, bo być może o niej nie wie – ocenia Adam Miziołek, naczelnik Wydziału Linii Biznesowej Produktów Podstawowych w mBanku. Bank ten jest w trakcie procedowania ok. 250 wniosków o przeniesienie konta w trybie zaleceń ZBP.

Także Nordea Bank, która aktywnie promuje nowy sposób zmiany konta (m.in. poprzez specjalną stronę internetową), chwali się, że liczba klientów przenoszących konto do skandynawskiego banku jest znaczna, choć szczegółów nie chce ujawnić. – Kampania ciągle trwa, nie chcemy się chwalić liczbami, ale zainteresowanie jest duże – mówi Joanna Krawczyk-Golba z Departamentu Marketingu i Komunikacji Nordea Bank Polska.

Na razie jednak brak jest dużej kampanii marketingowej wykorzystującej motyw łatwego przenoszenia konta. Z naszych informacji wynika, że w marcu w ten sposób swoje konta będzie promował BZ WBK. – Na razie banki są na etapie szkolenia swoich pracowników – mówi Łukasz Malinowski.

Szkolenie to nie dotyczy tylko procedury przeniesienia konta i obsługi aplikacji Ognivo, która jest stosowana do obsługi procesu. – Wprowadzenie tych zaleceń to bodziec, by szkolenia pracowników obejmowały także próby zatrzymania klientów, którzy chcą odejść i sprawdzić, dlaczego się na to zdecydowali – mówi specjalista z Kredyt Banku. W podobny sposób wprowadzenie rekomendacji wykorzystuje także m.in. bank Pekao.

System działa dobrze

Bankowcy chwalą nowy instrument, przyznając, że działa on nawet lepiej, niż się spodziewano. – Mimo obaw, które mieliśmy jeszcze w grudniu, system się sprawdza, choć nie jest bez wad – mówi Adam Miziołek. Jego zdaniem banki powinny ujednolicić wzory wypowiedzenia umowy o prowadzenie rachunku, a rekomendacja powinna być poszerzona o zapisy umożliwiające przeniesienie konta wspólnego czy konta z pełnomocnikami, a także produktów kredytowych, np. kart. Zdaniem rzecznika BOŚ Piotra Lemberga zalecenie ZBP nakłada na klienta zbyt wiele obowiązków. – Zgodnie z rekomendacją klienci najpierw muszą sami zebrać informacje o wszystkich przelewach czy poleceniach zapłaty w dotychczasowym banku – twierdzi.