Utrzymują, że zamierzone wspólne przedsięwzięcie zmieni sytuację na światowym rynku rudy żelaza jeszcze bardziej na korzyść trzech producentów, którzy już dominują w handlu rudą przewożoną drogą morską. Unijny organ antymonopolowy zbada projekt połączenia działalności Rio Tinto i Billiton w najbogatszym na świecie pasie złóż rudy żelaza w zachodniej Australii, który zaopatruje blisko 40 proc. światowego handlu morskiego.

Główni gracze przemysłu wydobywczego i stalowego uważają badanie, wszczęte przez Komisję, za najważniejszy spośród spodziewanych w Japonii, Australii i w Chinach przeglądów warunków konkurencyjnych. KE miała zastrzeżenia wobec dokonanej w przeszłości konsolidacji działalności BHP i Rio Tinto w zachodniej Australii. BHP i Rio Tinto utrzymują, że ich umowa dotyczy „wyłącznie wspólnego przedsięwzięcia w zakresie produkcji”, tj. połączenia pokrywającej się działalności, natomiast nie obejmuje obrotu rudą żelaza.

– Ceny ustala się na podstawie różnic produktów i ich dostępności, a to wspólne przedsięwzięcie eliminuje obydwa czynniki – powiedział szef jednej z europejskich spółek stalowych. Bundeskartellamt, niemiecki organ antymonopolowy, także zbada, czy porozumienie Rio-BHP grozi pogorszeniem warunków konkurencyjnych w rozumieniu niemieckich przepisów o łączeniu przedsiębiorstw. Urząd zamierza wszcząć badanie po oficjalnym zgłoszeniu zamiaru przez obie spółki. Ceny rud żelaza ustala się w dorocznych negocjacjach, w których po stronie dostawców dominują Rio, BHP i brazylijski koncern Vale – największy światowy producent.