Rok 2009 był na rynku telefonii komórkowej okresem spowolnienia wzrostu liczby klientów oraz czasem spadku przychodów największych operatorów. Zdecydowane wzrosty odnotowało jedynie P4, operator sieci Play. Liczba kart działających w tej sieci w 2009 roku wzrosła o 72 proc. do blisko 3,5 mln sztuk, a przychody firmy zwiększyły się o 59 proc. do 1,34 mld zł.

Przychody trzech największych graczy – Polkomtelu, PTK Centertel i Polskiej Telefonii Cyfrowej – w 2009 roku były niższe niż rok wcześniej, a powodem był radykalny spadek opłat za kończenie połączeń w sieciach komórkowych. Z szacunków DGP wynika, że łączne przychody tych operatorów spadły w porównaniu z 2008 rokiem o ponad 6 proc. do 23,5 mld zł, zaś wartość całego rynku zmniejszyła się 4 proc. do ponad 24,8 mld zł.

W całym 2009 roku liczba aktywnych kart SIM zwiększyła się o 874,3 tys. sztuk. Uwzględniając fakt, że Play odnotował wzrost liczby SIM o 1,44 mln sztuk (w tym 213 tys. klientów przyszło do tego operatora, zachowując dotychczasowy numer telefonu), a liczba SIM w sieciach wirtualnych operatorów komórkowych w ciągu roku podwoiła się do ok. 300 tys. sztuk, trzej najwięksi gracze stracili w sumie ponad 700 tys. kart SIM. Największy ubytek odnotowały dwie największe sieci: Plus i Orange.