"Bankier.pl otrzymał od akcjonariusza dominującego MIH Allegro BV z siedzibą w Hoofddorp (Holandia) żądanie zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki i umieszczenia w porządku obrad NWZA punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zniesienia dematerializacji akcji Bankier.pl i wycofania akcji z obrotu na rynku regulowanym" - czytamy w komunikacie.