Inflacja roczna bieżąca, czyli wskaźnik CPI rok do roku sprzed dwóch miesięcy, który był dostępny badanym w momencie przeprowadzania wywiadu ankietowego, wynosiła 3,3 proc.