"Opracowanie i przyjęcie planów przez zarządy wszystkich spółek jest początkiem formalno-prawnych działań zmierzających do integracji i utworzenia czterech spółek skonsolidowanych w najważniejszych obszarach działalności" - napisano w komunikacie. PGE podała, że analizy ekonomiczne potwierdziły zasadność procesu konsolidacji. W jej wyniku zmniejszone zostaną koszty koncesji oraz koszty związane z funkcjonowaniem rad nadzorczych i zarządów spółek grupy.

>>> Polecamy: PGE skupia zainteresowanie funduszy

"Zarząd PGE szacuje, że natychmiastowe oszczędności związane z połączeniem spółek wyniosą ok. 15 mln zł w pierwszym roku po przeprowadzeniu konsolidacji, co w całości pokryje koszty prowadzenia tej operacji. Łączne zdyskontowane bezpośrednie oszczędności z połączenia spółek przewyższają o ok. 130 mln zł związane z nimi koszty" - napisano w komunikacie. PGE poinformowała, że trwają prace analityczne w celu dokładnego oszacowania oszczędności wynikających z dalszych etapów konsolidacji. "Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami możliwe są oszczędności rzędu 1 mld zł w ciągu trzech lat od zakończenia procesu konsolidacji" - napisano.

PGE podkreśla, że wdrożenie programu jest uzasadnione ekonomicznie. "Wyniki przeprowadzonych analiz oznaczają, że korzyści wygenerowane już w pierwszym roku realizacji Programu pokryją większą część bezpośrednich kosztów obsługi połączenia" - powiedział cytowany w komunikacie Jacek Dreżewski, dyrektor Programu Konsolidacji Grupy Kapitałowej PGE. Plany połączenia zawierają informacje dotyczące parytetu wymiany akcji i udziałów spółek przejmowanych na akcje spółek przejmujących. Decyzję o połączeniu spółek w poszczególnych obszarach działalności grupy kapitałowej PGE podejmą WZA.

W obszarze energetyki konwencjonalnej spółką przejmującą jest PGE Elektrownia Bełchatów, w obszarze energetyki odnawialnej PGE Energia Odnawialna, w obszarze sprzedaży energii elektrycznej odbiorcom końcowym PGE Obrót, a w obszarze dystrybucji energii elektrycznej PGE Dystrybucja.