Kraszewski zastąpi na tym stanowisku Macieja Nowickiego, który złożył dymisję na początku grudnia ub.r. Zapewnił, że będzie kontynuatorem linii swojego poprzednika. "Jedną z najważniejszych spraw będzie wsparcie negocjacji w sprawie sprzedaży polskich uprawnień do emisji CO2, ale także cały pakiet ochrony klimatu" - powiedział w środę PAP Kraszewski.

Zapowiedział również, że wraz z ministrem gospodarki będzie chciał przygotować projekt ustawy, na podstawie której będzie realizowany narodowy program redukcji emisji. "Bardzo wiele energii poświęcę sprawie odpadów. Chcę zapewnić samorządom "władztwo" nad odpadami" - mówił przyszły szef resortu środowiska. Zamierza on m.in. zlikwidować szarą strefę zagospodarowania odpadów niekomunalnych. Chodzi o recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Kraszewski zajmie się też gospodarką wodną. Jak mówił, należy przyspieszyć realizację krajowego programu oczyszczania ścieków. Chce też wzmocnić Inspekcję Ochrony Środowiska. Jego zdaniem, instytucja ta jest ważna, gdyż informuje o stanie środowiska. Jest - jak to określił - "swoistą policją ekonomiczną", czyli "aparatem przymusu przestrzegania prawa", a z tym - według niego - nie jest najlepiej. Kraszewski powiedział, że pracę rozpocznie we wtorek od uczestnictwa w posiedzeniu Rady Ministrów.

62-letni dr hab. Andrzej Kazimierz Kraszewski jest profesorem Politechniki Warszawskiej na Wydziale Inżynierii Środowiska. Od 1997 r. związany jest z ochroną środowiska. Jest m.in. przewodniczącym grupy roboczej ds. ocen oddziaływania na środowisko, członkiem regionalnej komisji ds. ocen oddziaływania na środowisko woj. mazowieckiego, społecznym doradcą pełnomocnika rządu ds. ocen oddziaływania na środowisko.

Jest autorem wielu publikacji naukowych oraz ekspertyz z zakresu ochrony środowiska. Zna biegle angielski i włoski. Jest żonaty, ma dwoje dorosłych dzieci.