Z dokumentu, który trafił na biurko wicepremiera Waldemara Pawlaka, wynika, że ARiMR kompletnie sobie nie radzi. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich to największy program w Unii Europejskiej nakierowany na rozwój obszarów wiejskich. Na tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw na wsi rząd przeznaczył prawie 4,5 mld zł. ARiMR wydała tu dopiero 0,01 proc. - 0,5 mln zł. Są też inne działania w PROW, które nie wygenerowały jeszcze żadnych płatności.

W latach 2007-2013 ARiMR ma na Program Rozwoju Obszarów Wiejskich do wydania gigantyczną kwotę 67,3 mld zł. Ostatnie dane budzą poważne zaniepokojenie, czy uda się w pełni wykorzystać dostępne pieniądze na PROW - ocenia "PB".