"Najpewniej za miesiąc akcje Immoeastu zostaną wycofane z obrotu na warszawskiej giełdzie. Powód – spółka z Wiednia połączy się ze swoim głównym akcjonariuszem, notowanym na wiedeńskiej giełdzie funduszem nieruchomościowym Immofinanz (ma ok. 54 proc. kapitału)" - podaje "Parkiet".

Wcześniej Immoeast informował, że fuzja będzie polegała na tym, że wszystkie aktywa i pasywa Immoeast zostaną przeniesione na Immofinanz. W wyniku transakcji Immoeast przestanie istnieć. Natomiast Immofinanz podniesie kapitał zakładowy o max. 589 mln euro ze względu na aport, a także wyemituje 567,4 mln akcji dla akcjonariuszy mniejszościowych Immoeast AG. Parytet, zaproponowany dla posiadających 45,638 proc. walorów Immoeastu akcjonariuszy mniejszościowych wynosi 3 akcje Immofinanz za 2 akcje Immoeastu.

"Polscy udziałowcy Immoeastu nie mają jednak co liczyć na to, że akcjami Immofinanzu, które otrzymają, notowanymi dziś wyłącznie na wiedeńskim parkiecie, będą mogli handlować na GPW. Jak powiedziano nam w biurze prasowym Immofinanzu, zarząd i akcjonariusze spółki, m.in. ze względu na ograniczanie kosztów działalności, nie mają zamiaru wprowadzać akcji do obrotu w Warszawie" - czytamy dalej w "P".

Jak powiedziała "Parkietowi" Margit Hermentin z działu relacji inwestorskich Immofinanzu, wymiana akcji powinna mieć miejsce na przełomie lutego i marca.

"Kiedy walory Immoeastu zostaną wycofane z notowań? – Dokładny harmonogram nie został jeszcze ustalony – tłumaczy i dodaje, że najpewniej luty będzie ostatnim miesiącem handlu akcjami Immoeastu w Warszawie" - podała gazeta.