Z oferty prywatnej spółka pozyskała około 2,9 mln zł. Spółka zaoferowała 525.000 akcji serii A po cenie 5,50 zł za akcję. Akcje przydzielono 42 osobom fizycznym i 3 osobom prawnym. Spółka poinformowała, że ponad 60 proc. oferty kupili inwestorzy finansowi, a blisko połowę oferty, stanowiącą ponad 5 proc. kapitału zakładowego spółki, objęła Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIZ.

Euro-Tax.pl zajmuje się odzyskiwaniem nadpłaconych przez osoby pracujące za granicą podatków. Działa w modelu e-usług i koncentruje się na pozyskiwaniu i obsłudze klientów przez internet. W 2008 roku Euro-Tax.pl miał 1,1 mln zł zysku netto i 2,6 mln zł przychodów. Prognozy na 2009 rok mówiły o 2,2 mln zł zysku netto i 7,2 mln zł przychodów.

Od początku 2006 roku do końca 2009 roku grupa obsłużyła ponad 41 tys. klientów i dokonała zwrotu ponad 100 mln zł nadpłaconych podatków. W 2009 roku Euro-Tax.pl pozyskała blisko 30 tys. nowych klientów i dla ponad 20 tys. z nich przeprowadziła zwrot podatków na łączną kwotę ponad 50 mln zł.