Immoest

Akcje austriackiej spółki deweloperskiej Immoeast AG przestaną być notowane pod koniec lutego, co jest związane z fuzją tej firmy z jej głównym akcjonariuszem, spółką Immofinanz ZG.

Wcześniej Immoeast informował, że fuzja będzie polegała na tym, że wszystkie aktywa i pasywa Immoeast zostaną przeniesion na Immofinanz. W wyniku transakcji Immoeast przestanie istnieć. Polscy udziałowcy Immoeastu nie mają jednak co liczyć na to, że akcjami Immofinanzu, które otrzymają, notowanymi dziś wyłącznie na wiedeńskim parkiecie, będą mogli handlować na GPW. >>>>

PANova

Spółka budowlano-deweloperska PANova podpisała dwie przedwstępne umowy z firmą Kaufland Polska Markety na sprzedaż nieruchomości za 17,2 mln zł. Strony zobowiązały się do zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży nieruchomości najpóźniej do dnia 31 maja 2011 roku.

PGNiG

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) zawarło trójstronne porozumienie z OAO Gazprom Export z siedzibą w Moskwie i spółką System Gazociągów Tranzytowych EuRoPol Gaz z siedzibą w Warszawie, które przewiduje przedłużenie kontraktu jamalskiego na dostawę gazu ziemnego do Polski do 31 grudnia 2037 roku i możliwość zwiększenia dostaw gazu do poziomu 10,2 mld m. sześc. gazu wg polskiej normy.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) i Gazprom Export, na mocy zawartego porozumienia dotyczącego dostaw gazu do Polski, rozwiązały także spór w sprawie zaległych opłat za tranzyt gazu przez nasz kraj. >>>>

Gant Development

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny spółki Gant Development w związku z ofertą publiczną akcji serii N oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii I, N, M, P, praw do akcji serii N oraz praw poboru akcji serii N. Oferta publiczna obejmuje 3.223.580 akcji zwykłych na okaziciela serii N.

ZA Puławy

Przypominamy, że 29 stycznia akcje spółki ZA Puławy będą notowane pierwszy dzień bez dywidendy. W związku z tym kurs odniesienia dla akcji PULAWY na sesję w tym dniu wyniesie 79,65 złotych.

Police

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo na początku przyszłego tygodnia powinno zdecydować o przywróceniu normalnych dostaw gazu do Zakładów Chemicznych Police.

Polimex Mostostal

Analitycy z KBC Securities rozpoczynając wydawanie rekomendacji dla sektora budowlanego zalecają kupno Polimeksu-Mostostal (POLIMEXMS). Rekomendacja została wydana 21 stycznia przy rynkowej cenie Polimeksu 4,36 zł. Analitycy wycenili akcje Polimeksu na 5,40 zł.

PBG

Analitycy z KBC Securities rozpoczęli wydawanie rekomendacji dla sektora budowlanego od zalecenia kupna papierów PBG. Rekomendacja została wydana 21 stycznia przy rynkowej cenie akcji PBG 219 zł. Analitycy wycenili akcje PBG na 245,30 zł.

Budimex

Analitycy z KBC Securities wydawali po raz pierwszy rekomendację dla sektora budowlanego, w której zalecają trzymanie walorów Budimeksu. Rekomendacja została wydana 21 stycznia przy rynkowej cenie 80,90 zł za jeden walor Budimeksu. W ocenie analityków akcje Budimex warte są 77,90 zł.

Multimedia Polska

Multimedia Polska (MMPPL) liczą na kilka tysięcy klientów nowej usługi mobilFON oraz kilkanaście tysięcy klientów usługi mobilNET. Od 1 lutego Multimedia Polska wprowadza usługę telefonii mobilnej mobilFON opartej na technologii WiFi. MobilFON to aplikacja działająca w telefonach GSM z funkcjonalnością WiFi, umożliwiająca też przełączenie rozmowy na sieć komórkową GSM. Multimedia uruchamia też mobilny internet mobilNET oparty na infrastrukturze P4, operatora sieci komórkowej Play.

MWTrade

Spółki MWTrade podpisała umowę z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej. Jej wartość wynosi 6 mln 272 tys. zł. Przedmiotem porozumienia jest ustalenie nabycia oraz zasad spłaty przez SP ZOZ wierzytelności, przysługujących MWTrade w stosunku do SP ZOZ. Ostateczny termin spłaty 27 września 2010r.

MOL

Analitycy ING, w raporcie z 27 stycznia, podnieśli rekomendację dla MOL-a do "kupuj" ze "sprzedaj", podnosząc cenę docelową dla akcji spółki do 21,5 tys. forintów z 12 tys. forintów.

Protektor

LZPS, spółka zależna spółki Protektor, planuje zwolnienia grupowe, które obejmą do 127 pracowników. LZPS zamierza rozwiązać stosunki pracy z przyczyn niedotyczących pracowników z uwagi na konieczność niezwłocznego dostosowania wielkości i struktury zatrudnienia do aktualnych i prognozowanych wymogów procesów produkcyjnych i organizacyjnych, a tym samym zapewnienia niezbędnej efektywności działalności przedsiębiorstwa w warunkach gwałtownego spadku zamówień na obuwie wojskowe w Polsce oraz niestabilnego rynku producentów obuwia.

Netmedia

Analitycy DM PKO BP w raporcie z 20 stycznia wydali rekomendację "kupuj" Netmedia. Cana docelowa akcji spółki została ustalonana na 9,6 zł. Raport został wydany przy kursie akcji Netmediów na poziomie 7,84 zł.

Trakcja Polska

Analitycy Beskidzkiego Domu Maklerskiego w raporcie z 25 stycznia podwyższyli cenę docelową dla akcji Trakcji Polskiej (TRAKCJA) do 4,56 zł z 4,21 zł, utrzymując rekomendację "akumuluj". Rekomendacja została wydana przy cenie 3,98 zł.

BDM prognozuje,że w 2010 roku przychody Trakcji wyniosą 798,4 mln zł, zysk operacyjny 45,3 mln zł, a zysk netto 39,9 mln zł.

CEZ

Analitycy Exane rozpoczęli wydawanie rekomendacji dla CEZ-u od zalecenia "powyżej rynku".

PKOBP

Sprzedaż kredytów segmentu korporacyjnego PKOBP w IV kwartale 2009 roku wyniosła 7,6 mld zł, a wyłączając transakcję z ZUS-em wyniosła 3,8 mld zł.
Kredyty dla korporacji rosły w PKO BP w październiku i listopadzie o 2,7 mld zł, a w grudniu o 2 mld zł. Wyłączając transakcję z ZUS-em, kredyty wzrosły w październiku o 1,2 mld zł, w listopadzie o 1,4 mld zł, a w grudniu o 1,2 mld zł.

Centrum Klima

DM Amerbrokers w raporcie z 19 stycznia wydał rekomendajcę "kupuj" dla spółki Centrum Klima (CENTKLIMA). Wycena jednej akcji została ustalona na 16,08 zł. Raport został wydany przy kursie 12 zł.

BRE

BRE Bank zawarł z Commerzbankiem AG trzy umowy kredytowe o łącznej wartości PLN 1,55 mld zł. Na mocy największej z nich bank otrzyma pożyczkę w wysokości 350 mln CHF z przeznaczeniem na zaspokojenie ogólnych potrzeb finansowych Banku. Kredyt udzielony jest na 8 lat, oprocentowanie wynosi 3-miesięczny LIBOR plus marża. Commerzbank jest głównym akcjonariuszem BRE Banku.

TPSA

Telekomunikacja Polska (TPSA) traci netto ok. 55-60 tys. indywidualnych abonentów telefonii stacjonarnej. Dzięki nowym ofertom TPSA pozyskuje miesięcznie średnio 15-20 tys. indywidualnych abonentów telefonii stacjonarnej. Jednocześnie liczba odejść została zmniejszona dzięki promocjom i średnio kształtuje się na poziomie zbliżonym do 75 tys. miesięcznie.

Telekomunikacja Polska (TPSA) wprowadzi od 1 lutego pięć nowych promocji swojej oferty telefonii stacjonarnej dla abonentów indywidualnych. W nowych promocjach spółka proponuje umowy na 12 i 24 miesiące. W ramach promocji proponując klientom m.in. dodatkowe minuty na połączenia komórkowe, telefony stacjonarne, bony Sodexo i możliwość przyłączenia do sieci za złotówkę. >>>>

KGHM

Pierwszego lutego Telefonia Dialog wprowadza na polski rynek własną markę telefonii komórkowej - Diallo. Usługa kierowana jest do klientów indywidualnych i biznesowych, zarówno w modelu abonamentowym, jak i na kartę. Właścicielem Dialogu jest KGHM. >>>>

Netia

Netia ma 571 tys. klientów usługi szerokopasmowego dostępu do internetu. Spółka wprowadziła nową ofertę dla klientów internetu i telefonii stacjonarnej i 1 lutego rozpocznie nową kampanię reklamową. >>>>