Pieniędzy ze środków UE przeznaczonych na współfinansowanie projektów transportowych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko jest niemal pięciokrotnie więcej niż środków z poprzedniej perspektywy budżetowej na lata 2004-2006. Na drogi, linie kolejowe, lotniska, porty morskie i transport miejski otrzymamy w latach 2007–2013 z Brukseli 19,4 mld euro.

Jak dotąd najwięcej pieniędzy pochodzących z Brukseli wydali drogowcy. Łączne nakłady na autostrady i drogi w ramach PO IiŚ do końca 2009 roku wyniosły 11 mld zł.

Zbigniew Szafrański, prezes PKP Polskie Linie Kolejowe, zapowiada, że spółka będzie nadrabiać zaległości. – 2009 rok był dla nas czasem porządkowania dokumentacji dla inwestycji ciągnących się od lat. 2010 rok będzie rokiem podpisywania kontraktów – mówił na konferencji zorganizowanej przez Ministerstwo Infrastruktury Zbigniew Szafrański. Spółka PKP PLK chce w 2010 roku ogłosić 114 przetargów na inwestycje o łącznej wartości 17,2 mld zł.

Artur Rudnicki z inicjatywy Jaspers, jednostki doradzającej beneficjentom, ostrzegał przed wyłanianiem wykonawców na prace budowlane wyłącznie na podstawie kryterium cenowego. – To rodzi możliwość stosowania dumpingu nawet przez renomowane firmy – ostrzegał Artur Rudnicki.

Obok zaniżania cen wskazał też inne zagrożenia: niską jakość dokumentacji projektowej oraz ryzyko kiepskiego nadzoru nad inwestycją przez zewnętrznego inżyniera kontraktu, który czuwa nad prawidłowym przebiegiem budowy. – Nie stać nas na tani nadzór, bo gdy pojawią się problemy na etapie realizacji inwestycji, mogą być trudności z rozliczeniem z Komisją Europejską – mówił Artur Rudnicki.

Jacek Sadowy, prezes Urzędu Zamówień Publicznych, mówił o zmianach prawnych ułatwiających sprawne rozstrzyganie przetargów, m.in. o skróceniu czasu na zadawanie pytań oferentom, co tygodniami wydłużało wybór wykonawcy. Ukłonem w stronę beneficjentów jest też umożliwienie podpisywania kontraktów nawet w sytuacji, gdy jedna z przegranych firm chce skarżyć się do sądu. – Naszym celem jest umożliwienie podpisania umowy z wykonawcą najpóźniej 25 dni po wyborze najkorzystniejszej oferty – zapowiedział Jacek Sadowy.