"Celem istotnego przyspieszenia prywatyzacji przedsiębiorstw z udziałem Skarbu Państwa jest wzrost udziału bardziej efektywnej własności prywatnej w gospodarce oraz ograniczenie przyrostu długu publicznego" - głosi "Plan…". W dokumencie podkreślono, że w 2010 roku nastąpi "kumulacja przychodów z prywatyzacji, które są szacowane na kwotę ok. 25 mld zł".

"Ogółem przewidywane wpływy netto (po dokonaniu odpisów na fundusze celowe i płatności na restrukturyzację przemysłu potencjału obronnego) do budżetu państwa wyniosą ok. 9,2 mld zł" - czytamy dalej.

W połowie stycznia minister skarbu Aleksander Grad mówił, że jest spokojny o realizację planu wynoszącego 25 mld zł przychodów w 2010 r. Wśród tegorocznych planów minister wymienił Polską Grupę Energetyczną (PGE), Tauron Polską Energię, Eneę (ENEA), Bogdankę (BOGDANKA), a także PZU oraz GPW.

Grad przedstawił wówczas ostateczne dane dotyczące przychodów z prywatyzacji za 2009 rok. W ujęciu memoriałowym (tj. wartość zawartych umów) było to 6,97 mld zł, zaś w ujęciu kasowym (wpływy gotówkowe do końca roku) było to ponad 6,50 mld zł.