Comp i Novitus

Spółka IT Comp zawarła umowę sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa za 16,04 mln zł. Kupującym jest firma Novitus. Przedmiotem umowy jest sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki, prowadzącej działalność pod firmą Comp Spółka Akcyjna Oddział w Warszawie - Centrum Systemów Sprzedaży stanowiącej wyodrębniony i samobilansujący się oddział przedsiębiorstwa spółki i prowadzącej działalność polegającą na świadczeniu usług integratora technologicznego dla systemów sprzedaży.

Comp posiada 46,04% udziałów w Novitus a ten 8,72% akcji Compu. Prezes Compu Jacek Papaj jest przewodniczącym rady nadzorczej Novitusa.

Ergis-Eurofilms

Producent wyrobów z tworzyw sztucznych, spółka Ergis-Eurofilms podpisała umowę powołującą spółkę Mateo-Ergis w Czechach. Celem działalności tej firmy będzie sprzedaż folii stretch i taśm PET na rynku czeskim. Ergis-Eurofilms objęło 60% udziałów Mateo-Ergis.

Bankier.pl

MIH Allegro ogłosił przymusowy wykup 8,84% akcji Bankier.pl. Cenę ustalono na 9 zł za akcję. Przymusowy wykup dotyczy 638.355 akcji. Dzień rozpoczęcia wykupu ustalono na 29 stycznia, ma się om zakończyć 4 lutego. MIH Allegro, z południowoafrykańskiej grupy medialnej Naspers, już wcześniej ogłosiło zamiar wycofania Bankier.pl z giełdy.

Polimex Mostostal

W ramach połączenia z siedmioma spółkami zależnymi, Polimex Mostostal (POLIMEXMS) wyemituje 57,38 mln akcji serii K o wartości 4 gr. każda. Decyzje o połączeniu akcjonariusze Polimexu podejmą na walnym zgromadzeniu 26 lutego 2010 r.

Mostostalu Warszawa

Wrobis, spółka zależna Mostostalu Warszawa (98,05% udziałów), zawarła jako generalny wykonawca, dwie umowy o łącznej wartości 28,74 mln zł brutto. Pierwszą o wartości 17,31 mln zł brutto z Akademią Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Do 31 marca 2011 roku Mostostal Warszawa (MOSTALWAR) ma wybudować kompleks boisk do gier otwartych wraz z zapleczem dydaktyczno – naukowym. Drugą wartą 11,43 mln zł brutto z Aluprof na wybudowanie do 30 listopada 2010 roku hali produkcyjno – magazynowa wraz z zapleczem.

ZA Puławy

Zakłady Azotowe Puławy (PULAWY) zawarły kontrakt wart 330 mln zł na sprzedaż mocznika spółce Kronopol Żary, która produkuje płyty wiórowe. Umowa będzie obowiązywać do 31 grudnia 2014 roku. Puławy zwiększają obecnie zdolności produkcyjne mocznika o około 270 tys. ton rocznie do 1,2 mln ton.

Pegas

Analitycy Komercni Banka podnieśli rekomendację dla akcji Pegas do "kupuj" z "trzymaj", a 12-miesięczną cenę docelową podnieśli do 488 koron z 423 koron.

Sygnity

Zarząd Sygnity podjął decyzję o zamiarze połączenia ze spółką zależną Aram, w której posiada 100 proc. udziałów. Ponieważ Sygnity jest jedynym udziałowcem spółki Aram, połączenie nastąpi przez przeniesienie całego majątku Aram na Sygnity, bez podwyższenia kapitału zakładowego Sygnity.

CEDC

Otkritie Securities rozpoczął wydawanie rekomendacji dla CEDC od "kupuj", wyznaczając cenę docelową na poziomie 45,20 USD.

TPSA

Citigroup obniżył cenę docelową dla Telekomunikacji Polskiej (TPSA) do 21,5 zł z 23,5 zł. W czwartek na zamknięciu sesji kurs TP SA wyniósł 16,1 zł.

Action

Action rozważa możliwość przeznaczenia na dywidendę więcej niż 20 proc. zysku wypracowanego w roku obrotowym 2008/09. Dystrybutor IT nie planuje sprzedaży spółki zależnej Sferis i zakłada, że zakończy ona 2010 r. z zyskiem. Działalność internetowa Action zanotowała w styczniu wysokie dynamiki wzrostu - poinformował PAP Piotr Bieliński, prezes spółki.

Infovide-Matrix

Łączna wartość obrotów firmy IT, Infovide-Matrix (IVMX), z Polkomtelem w ostatnich dziewięciu miesiącach (od 8 maja 2009 r.) wyniosła 38,89 mln zł. Zamówienia o największej wartości 3,39 mln zł dokonano 11 grudnia 2009 roku. Umowa dotyczyła rozbudowy platformy sprzętowej oraz usługi.