Spółka poinformowała, że niemiecka firma TV Thringen przeprowadziła w grudniu zeszłego roku w firmie audyt certyfikacyjny ISO. W jego rezultacie spółce przyznano certyfikat jakości zgodny z normą ISO 9001:2008 w zakresie prac obejmujących wybór wykonawców projektów, budowy terminala i nadzoru inwestorskiego, współpracę z instytucjami nadzorującymi pozostałe elementy terminala, oraz nadzór nad wykonawcami. Spółka poinformowała, że to pierwszy z "serii certyfikatów ISO", jakie planuje wdrożyć.

Gazoport w Świnoujściu to terminal do odbioru tankowców ze skroplonym gazem LNG. Inwestycja obejmuje osiem gazociągów o łącznej długości około tysiąca kilometrów, budowę morskiego portu zewnętrznego, falochronu, terminalu przeładunkowego, przyłączenie gazoportu do sieci oraz trzy magazyny na gaz. W połowie stycznia wojewoda zachodniopomorski wydał pozwolenie na budowę nabrzeża do przeładunku gazu skroplonego LNG dla portu zewnętrznego.

Koszty inwestycji szacowane są na około 3-3,5 mld zł. Według harmonogramu spółki Polskie LNG, pierwszy etap inwestycji będzie ukończony w 2013 roku. Gazoport początkowo będzie odbierać do 2,5 mld metrów sześciennych gazu rocznie, czyli ponad jedną piątą krajowego zużycia. Po rozbudowie moce terminalu mogłyby zostać potrojone.