Spośród największych TFI działających na polskim rynku liderem pod względem liczby nowych funduszy może zostać PKO TFI. Firma przewiduje, że w tym roku wprowadzi na rynek co najmniej cztery subfundusze sektorowe w ramach PKO Parasolowy – specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty, które mogą wejść do oferty w II kwartale.

– Każdy z subfunduszy będzie lokował co najmniej 70 proc. swoich aktywów w akcje spółek z wybranego sektora lub w instrumenty emitowane przez inne fundusze inwestycyjne – mówi Łukasz Górnicki z PKO TFI.

Firma, która po wyjściu Credit Suisse z akcjonariatu jest od niedawna całkowicie kontrolowana przez PKO BP, powalczy też o klientów na rynku funduszy inwestycyjnych zamkniętych (FIZ). W tym roku może wprowadzić PKO Globalnej Makroekonomii i PKO Obligacji Korporacyjnych.

O nowych klientów będą też starać się istniejące fundusze zamknięte. Kolejną emisję Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ chce przeprowadzić Legg Mason TFI. O nowych emisjach w funduszach zamkniętych myśli m.in. Skarbiec TFI, a na kwiecień drugą emisję Allianz Platinium FIZ planuje TFI Allianz Polska. Około 400 mln zł z drugiej emisji certyfikatów Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ chce też pozyskać BZ WBK AIB TFI.

Rynkiem nieruchomości zainteresowało się również Investors TFI. Firma uruchamia fundusz nieruchomości Investor Property FIZ, który ma inwestować głównie w projekty deweloperskie i grunty.

– Certyfikaty inwestycyjne będą kosztowały 1 tys. zł w pierwszej emisji i zostaną wprowadzone na giełdę. W realizacji projektów będą nas wspomagać eksperci od zarządzania nieruchomościami z CEE Property Group, którzy mają już przygotowane projekty inwestycyjne dla funduszu. Sprzedaż certyfikatów planujemy na przełomie marca i kwietnia – mówi Andrzej Maniewski z Investors TFI.

Ostateczny termin emisji i kształt funduszu zależy od zatwierdzenia prospektu emisyjnego przez KNF.

Z planów TFI wynika, że w 2010 roku w branży kontynuowany będzie proces łączenia funduszy i zmian polityki inwestycyjnej oferowanych produktów. Ofertę produktową upraszcza m.in. ING TFI. Cel firmy to włożenie wszystkich dostępnych funduszy pod parasol i połączenie podobnych strategii inwestycyjnych.

– Mamy nadzieję, że proces przekształcenia zakończy się w III kwartale – mówi Monika Wróblewska z ING TFI.

Ofertę weryfikować będzie też Union Investment TFI. W połowie lutego towarzystwo połączyło fundusze UniStoProcent Plus i UniStoProcent BIS, a w połowie marca zlikwiduje też UniMaxAkcje i UniMaxZrównoważony. PZU TFI planuje z kolei zmianę polityki inwestycyjnej subfunduszu PZU Globalnej Alokacji, który będzie inwestował przede wszystkim w instrumenty dłużne emitowane przez rządy, banki centralne lub jednostki samorządu terytorialnego państw nie należących do grupy zaawansowanych gospodarek.

Subfundusz będzie kierowany do zamożniejszego klienta, który będzie mógł zainwestować co najmniej 200 tys. zł. Możliwe, że na zmianę polityki inwestycyjnej jednego z subfunduszy zdecyduje się też Skarbiec TFI.