"Ministerstwo Finansów szacuje, że wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 2010 r. (miesiąc poprzedni = 100) wyniósł 100,3. Oznacza to, że roczna dynamika cen konsumpcyjnych w tym miesiącu może wynieść 103,0" - napisano w komunikacie Ministerstwa Finansów.

Wiceminister finansów Ludwik Kotecki powiedział w piątek, że średnioroczna inflacja w tym roku wyniesie ok. 2 proc. Poniżej poziomu 2 proc. powinna zejść w lipcu.

Natomiast zgodnie z opublikowanym w ubiegłym tygodniu przez Narodowy Bank Polski lutowym raportem o inflacji w tym roku ceny mogą wzrosnąć o 1,8 proc.