"Zarząd Telekomunikacji Polskiej informuje, iż w dniu 1.03.2010 r. otrzymał zgłoszenie zastrzeżeń Komisji Europejskiej w sprawie domniemanego nadużywania pozycji dominującej na rynku, poprzez odmowę świadczenia płatnego dostępu do hurtowych usług szerokopasmowych" - czytamy w komunikacie.

TPSA poinformowała, że analizuje treść dokumentu i we wskazanym terminie (8 tygodni) ustosunkuje się do zgłoszonych zastrzeżeń. "Jednocześnie, TPSA zwraca uwagę, że przesłanie zastrzeżeń stanowi zwykły etap postępowania prowadzonego przez Komisję, który nie przesądza o końcowych wnioskach, do jakich doprowadzi postępowanie" - czytamy dalej.

TPSA miała 1 280 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2009 roku wobec 2 188 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 16 560 mln zł wobec 18 165 mln zł rok wcześniej.