Ekonomiści ankietowani przez PAP spodziewali się, że wzrost gospodarczy w IV kwartale 2009 roku wyniósł 2,9 proc. Z danych GUS wynika, że w IV kwartale ub.r. PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych) wzrósł realnie o 1,2 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 2,8 proc. Z kolei PKB niewyrównany sezonowo (w cenach stałych średniorocznych) wzrósł realnie o 3,1 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2008 r., a w III kwartale ub.r. wzrost ten wyniósł 1,7 proc.

"Głównym czynnikiem wzrostu PKB był popyt zagraniczny (eksport netto), którego wpływ na tempo wzrostu gospodarczego wyniósł 2,2 pkt proc. Po trzech kwartałach negatywnego wpływu popytu krajowego na wzrost PKB, w czwartym kwartale wpływ ten był pozytywny (0,9 pkt proc.). Wpływ spożycia ogółem wyniósł 0,6 pkt proc." - czytamy w analizie GUS.

Według szacunków Urzędu, wartość dodana brutto wzrosła realnie w IV kwartale 2009 r. wobec III kwartału ub.r. w: gospodarce narodowej o 0,8 proc., w przemyśle o 2,5 proc., w sektorze usług rynkowych o 0,5 proc., natomiast w budownictwie spadła o 1,1 proc. W porównaniu z IV kwartałem 2008 r. wartość dodana brutto w gospodarce narodowej wzrosła o 3 proc., w przemyśle o 5,6 proc., w budownictwie o 3,4 proc., w sektorze usług rynkowych o 2,2 proc., w handlu i naprawach o 6,3 proc., a w transporcie, gospodarce magazynowej i łączności o 4,3 proc.

GUS podał, że popyt krajowy w IV kwartale ub.r. wobec III kwartału ub.r. wzrósł realnie o 0,5 proc., spożycie ogółem o 1,6 proc., a spożycie indywidualne o 0,2 proc. W porównaniu z IV kwartałem 2008 r. wzrost ten wyniósł o: 0,9 proc., 0,8 proc., 2 proc. Nakłady brutto na środki trwałe w IV kwartale 2009 r. wzrosły o 1,6 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2008 r. Stopa inwestycji (relacja nakładów brutto na środki trwałe do PKB w cenach bieżących) wyniosła 29,1 proc. wobec 30,8 proc. rok wcześniej.