Pol-Aqua

Spółka PolAqua miała 4,23 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2009 roku wobec 1,44 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 4,62 mln zł wobec 17,18 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 404,96 mln zł wobec 468,31 mln zł rok wcześniej.

Narastająco w I-IV kw. 2009 roku spółka miała 14,22 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 38,12 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 1405,76 mln zł wobec 1302,89 mln zł.

W ujęciu jednostkowym, w I-IV kw. 2009 roku spółka miała 10,54 mln zł zysku netto wobec 20,65 mln zł zysku rok wcześniej.

Próchnik

Spółka Próchnik (PROCHNIK) miała 1,65 mln zł jednostkowej straty netto w IV kw. 2009 roku wobec 3,80 mln zł straty rok wcześniej. Strata operacyjna wyniosła 1,76 mln zł wobec 1,65 mln zł straty rok wcześniej. Przychody wyniosły 6,81 mln zł wobec 10,06 mln zł rok wcześniej.

Narastająco w I-IV kw. 2009 roku spółka miała 3,23 mln zł straty netto wobec 5,19 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 28,49 mln zł wobec 36,55 mln zł.

Pronox

Spółka Pronox miała 11,12 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2009 roku wobec 35,66 mln zł straty rok wcześniej. Strata operacyjna na poziomie grupy wyniosła 7,18 mln zł wobec 13,03 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 25,40 mln zł wobec 195,92 mln zł rok wcześniej.

Narastająco w I-IV kw. 2009 roku spółka miała 109,42 mln zł skonsolidowanej straty netto wobec 35,38 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 193,66 mln zł wobec 661,71 mln zł.

W ujęciu jednostkowym, w I-IV kw. 2009 roku spółka miała 108,05 mln zł straty netto wobec 32,51 mln zł straty rok wcześniej.

Multimedia Polska

Spółka Multimedia Polska (MMPPL), dostawca telewizji kablowej, usług głosowych oraz dostępu do internetu, miała 22,27 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2009 roku wobec 8,84 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 29,88 mln zł wobec 23,90 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody wyniosły 137,92 mln zł wobec 125,22 mln zł rok wcześniej. Narastająco w I-IV kw. 2009 roku spółka miała 64,13 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 50,27 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 526,32 mln zł wobec 475,44 mln zł.

W ujęciu jednostkowym, w I-IV kw. 2009 roku spółka miała 53,11 mln zł zysku netto wobec 70,56 mln zł zysku rok wcześniej.

Comarch

Spółka informatyczna Comarch miała 27,63 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2009 roku wobec 37,95 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 26,12 mln zł wobec 35,02 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 233,07 mln zł wobec 311,57 mln zł rok wcześniej.

Narastająco w I-IV kw. 2009 roku spółka miała 33,34 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 199,13 mln zł zysku rok wcześniej (wliczając jednorazowy efekt sprzedaży Interia.pl), przy przychodach odpowiednio 730,59 mln zł wobec 700,97 mln zł.

W ujęciu jednostkowym, w I-IV kw. 2009 roku spółka miała 49,95 mln zł zysku netto wobec 39,14 mln zł zysku rok wcześniej.

ATM Grupa

Producent filmowy spółka ATMGrupa miała 1,03 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2009 roku wobec 3,51 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 1,08 mln zł wobec 1,88 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 26,70 mln zł wobec 30,19 mln zł rok wcześniej.

Narastająco w I-IV kw. 2009 roku spółka miała 1,15 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 18,28 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 99,73 mln zł wobec 113,66 mln zł.

W ujęciu jednostkowym, w I-IV kw. 2009 roku spółka miała 7,24 mln zł zysku netto wobec 14,49 mln zł zysku rok wcześniej.

Gino Rossi

Spółka obuwnicza GinoRossi miała 14,29 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2009 roku wobec 10,78 mln zł straty rok wcześniej. Strata operacyjna na poziomie grupy wyniosła 10,86 mln zł wobec 5,12 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 47,91 mln zł wobec 46,36 mln zł rok wcześniej.

Narastająco w I-IV kw. 2009 roku spółka miała 24,04 mln zł skonsolidowanej straty netto wobec 6,50 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 178,97 mln zł wobec 192,63 mln zł.

W ujęciu jednostkowym, w I-IV kw. 2009 roku spółka miała 6,50 mln zł straty netto wobec 10,85 mln zł straty rok wcześniej.

Integer.pl

Spółka Integer.pl (INTEGERPL) miała 2,60 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2009 roku wobec 0,09 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 4,02 mln zł wobec 4,75 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 46,12 mln zł wobec 36,20 mln zł rok wcześniej.

Narastająco w I-IV kw. 2009 roku spółka miała 10,34 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 6,58 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 139,87 mln zł wobec 94,94 mln zł.

W ujęciu jednostkowym, w I-IV kw. 2009 roku spółka miała 7,05 mln zł zysku netto wobec 5,18 mln zł zysku rok wcześniej.

Polimex-Mostostal

Spółka budowlana Polimex-Mostostal (POLIMEXMS) miała 49,79 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2009 roku wobec 28,12 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk z działalności kontynuowanej na poziomie grupy wyniósł 81,10 mln zł wobec 55,39 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 1540,79 mln zł wobec 1218,48 mln zł rok wcześniej.

Narastająco w I-IV kw. 2009 roku spółka miała 155,73 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 120,13 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 4852,73 mln zł wobec 4301,14 mln zł.

W ujęciu jednostkowym, w I-IV kw. 2009 roku spółka miała 102,36 mln zł zysku netto wobec 90,30 mln zł zysku rok wcześniej.

Zarząd spółki Polimex-Mostostal (POLIMEXMS) będzie wnioskował do walnego zgromadzenia spółki o wypłatę przeznaczenie na dywidendę 10-20% z jednostkowego zysku netto za 2009 rok, który wyniósł 102 mln zł.

Cersanit

Producent ceramiki sanitarnej Cersanit miał 45,93 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2009 roku wobec 103,09 mln zł straty rok wcześniej. Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 33,24 mln zł wobec 46,00 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 327,83 mln zł wobec 321,61 mln zł rok wcześniej.

Narastająco w I-IV kw. 2009 roku spółka miała 10,32 mln zł skonsolidowanej straty netto wobec 7,25 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 1413,63 mln zł wobec 1517,34 mln zł.

W ujęciu jednostkowym, w I-IV kw. 2009 roku spółka miała 47,03 mln zł straty netto wobec 32,14 mln zł zysku rok wcześniej.

Wasko

Spółka informatyczna Wasko miała 2,48 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2009 roku wobec 5,70 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 3,04 mln zł wobec 9,68 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 112,99 mln zł wobec 109,46 mln zł rok wcześniej.

Narastająco w I-IV kw. 2009 roku spółka miała 1,19 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 13,84 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 244,38 mln zł wobec 406,55 mln zł.

W ujęciu jednostkowym, w I-IV kw. 2009 roku spółka miała 1,45 mln zł zysku netto wobec 14,31 mln zł zysku rok wcześniej.

City Interactive

Wydawca gier komputerowych spółka City Interactive (CITYINTER) miała 9,12 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2009 roku wobec 2,22 mln zł zysku rok wcześniej. Strata operacyjna na poziomie grupy wyniosła 10,37 mln zł wobec 1,25 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 8,13 mln zł wobec 11,62 mln zł rok wcześniej.

Narastająco w I-IV kw. 2009 roku spółka miała 15,33 mln zł skonsolidowanej straty netto wobec 3,23 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 27,57 mln zł wobec 33,40 mln zł.

W ujęciu jednostkowym, w I-IV kw. 2009 roku spółka miała 13,92 mln zł straty netto wobec 3,10 mln zł zysku rok wcześniej.

Optimus

Spółka Optimus miała 1,10 mln zł jednostkowej straty netto w IV kw. 2009 roku wobec 3,09 mln zł zysku rok wcześniej. Strata operacyjna wyniosła 1,02 mln zł wobec 3,08 mln zł zysku rok wcześniej. Przychody wyniosły 0,24 mln zł wobec 10,78 mln zł rok wcześniej.

Narastająco w I-IV kw. 2009 roku spółka miała 2,52 mln zł straty netto wobec 1,28 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 1,27 mln zł wobec 46,91 mln zł.

W zeszłym roku spółka zakończyła działalność związaną z produkcją i dystrybucją sprzętu komputerowego, podpisała natomiast umowę inwestycyjną dzięki której stała się właścicielem grupy CDProjekt, której udziałowycy objęli udziały w Optimusie.

TPSA

Telekomunikacja Polska (TPSA) otrzymała dokument w którym Komisja Europejska żąda wyjaśnień w sprawie podejrzenia, iż firma mogła naruszyć swoją dominującą pozycję na polskim rynku telekomunikacyjnym. >>>>

Polskie Jadło

Spółka Polskie Jadło (POLJADLO) miała 7,97 mln zł jednostkowej straty netto w IV kw. 2009 roku wobec 5,72 mln zł zysku rok wcześniej. Strata operacyjna wyniosła 6,40 mln zł wobec 6,89 mln zł zysku rok wcześniej. Przychody wyniosły 1,22 mln zł wobec 12,43 mln zł rok wcześniej.

Narastająco w I-IV kw. 2009 roku spółka miała 6,87 mln zł skonsolidowanej straty netto wobec 12,07 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 13,92 mln zł wobec 31,76 mln zł.

Teta

Spółka Teta miała 6,91 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2009 roku wobec 7,77 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 10,26 mln zł wobec 11,46 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 37,95 mln zł wobec 36,69 mln zł rok wcześniej.

Narastająco w I-IV kw. 2009 roku spółka miała 10,03 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 12,64 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 103,99 mln zł wobec 93,59 mln zł.

W ujęciu jednostkowym, w I-IV kw. 2009 roku spółka miała 7,52 mln zł zysku netto wobec 10,43 mln zł zysku rok wcześniej.

WSiP

Spółka WSiP miała 10,76 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2009 roku wobec 4,06 mln zł straty rok wcześniej. Strata operacyjna na poziomie grupy wyniosła 9,19 mln zł wobec 4,43 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 31,14 mln zł wobec 35,03 mln zł rok wcześniej.

Narastająco w I-IV kw. 2009 roku spółka miała 22,60 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 38,20 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 226,02 mln zł wobec 198,20 mln zł.

W ujęciu jednostkowym, w I-IV kw. 2009 roku spółka miała 24,18 mln zł zysku netto wobec 40,42 mln zł zysku rok wcześniej.

Pfleiderer Grajewo

Spółka Pfleiderer Grajewo miała 4,39 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2009 roku wobec 32,46 mln zł straty rok wcześniej. Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 2,62 mln zł wobec 35,54 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 358,47 mln zł wobec 384,36 mln zł rok wcześniej.

Narastająco w I-IV kw. 2009 roku spółka miała 40,50 mln zł skonsolidowanej straty netto wobec 14,44 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 1233,83 mln zł wobec 1476,40 mln zł.

W ujęciu jednostkowym, w I-IV kw. 2009 roku spółka miała 20,21 mln zł zysku netto wobec 44,34 mln zł zysku rok wcześniej.

Bytom

Spółka Bytom miała 2,08 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2009 roku wobec 5,13 mln zł straty rok wcześniej. Strata operacyjna na poziomie grupy wyniosła 1,60 mln zł wobec 3,42 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 23,30 mln zł wobec 28,42 mln zł rok wcześniej.

Narastająco w I-IV kw. 2009 roku spółka miała 14,41 mln zł skonsolidowanej straty netto wobec 0,92 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 99,02 mln zł wobec 117,19 mln zł.

W ujęciu jednostkowym, w I-IV kw. 2009 roku spółka miała 7,08 mln zł straty netto wobec 0,22 mln zł straty rok wcześniej.

Synthos

Spółka Synthos miała 37,02 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2009 roku wobec 36,25 mln zł straty rok wcześniej. Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 69,56 mln zł wobec 18,55 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 654,13 mln zł wobec 658,91 mln zł rok wcześniej.

Narastająco w I-IV kw. 2009 roku spółka miała 162,72 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 90,91 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 2600,95 mln zł wobec 2845,69 mln zł.

W ujęciu jednostkowym, w I-IV kw. 2009 roku spółka miała 79,75 mln zł zysku netto wobec 121,28 mln zł zysku rok wcześniej.

BZWBK

Bank Zachodni WBK (BZWBK) miał 886,19 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2009 roku wobec 855,45 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik odsetkowy grupy wyniósł 1563,19 mln zł wobec 1635,11 mln zł rok wcześniej, natomiast wynik z opłat i prowizji ukształtował się na poziomie 1315,46 mln zł wobec 1373,82 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku.

W ujęciu jednostkowym, w 2009 roku bank miał 986,23 mln zł zysku netto wobec 809,16 mln zł zysku rok wcześniej.

Bank Zachodni WBK chce przeznaczyć na dywidendę 292,30 mln zł z zysku za 2009 rok, wynoszącego 986,23 mln zł (w ujęciu jednostkowym), co oznacza wypłatę 4 zł na akcję.

Polrest

Spółka Polrest miała 12,03 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2009 roku wobec 1,75 mln zł straty rok wcześniej. Strata operacyjna na poziomie grupy wyniosła 2,31 mln zł wobec 3,25 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 2,18 mln zł wobec 8,81 mln zł rok wcześniej.

Narastająco w I-IV kw. 2009 roku spółka miała 27,20 mln zł skonsolidowanej straty netto wobec 1,87 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 30,82 mln zł wobec 42,69 mln zł.

W ujęciu jednostkowym, w I-IV kw. 2009 roku spółka miała 13,80 mln zł straty netto wobec 1,87 mln zł straty rok wcześniej.

Bank Millennium

Bank Millennium miał 67,45 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2009 roku wobec 35,56 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik odsetkowy grupy wyniósł 195,52 mln zł wobec 231,16 mln zł rok wcześniej, natomiast wynik z opłat i prowizji ukształtował się na poziomie 139,30 mln zł wobec 11,02 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Narastająco w I-IV kw. 2009 roku bank miał 1,50 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 413,41 mln zł zysku rok wcześniej.
W ujęciu jednostkowym, narastająco w I-IV kw. 2009 roku bank miał 84,11 mln zł zysku netto wobec 496,93 mln zł zysku rok wcześniej.

Echo Investment

Spółka Echo Investment miała 16,80 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2009 roku wobec 29,95 mln zł zysku rok wcześniej. Strata operacyjna na poziomie grupy wyniosła 23,57 mln zł wobec 548,91 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 100,59 mln zł wobec 165,12 mln zł rok wcześniej.

Narastająco w I-IV kw. 2009 roku spółka miała 101,44 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 104,22 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 429,16 mln zł wobec 438,19 mln zł.

W ujęciu jednostkowym, w I-IV kw. 2009 roku spółka miała 27,64 mln zł zysku netto wobec 39,92 mln zł zysku rok wcześniej.

Jago

Spółka dystrybucyjna Jago miała 8,43 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2009 roku wobec 4,85 mln zł straty rok wcześniej. Strata operacyjna na poziomie grupy wyniosła 8,26 mln zł wobec 3,80 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 48,13 mln zł wobec 22,83 mln zł rok wcześniej.

Narastająco w I-IV kw. 2009 roku spółka miała 0,55 mln zł skonsolidowanej straty netto wobec 4,38 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 208,38 mln zł wobec 93,98 mln zł.

W ujęciu jednostkowym, w I-IV kw. 2009 roku spółka miała 0,50 mln zł zysku netto wobec 3,78 mln zł straty rok wcześniej.

Mercor

Spółka Mercor, producent biernych systemów przeciwpożarowych, miała 5,39 mln zł skonsolidowanego zysku netto w IV kw. 2009 roku wobec 13,70 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 7,17 mln zł wobec 20,43 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 109,10 mln zł wobec 137,37 mln zł rok wcześniej.

Narastająco w I-IV kw. 2009 roku spółka miała 26,97 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 44,56 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 421,09 mln zł wobec 443,98 mln zł.

W ujęciu jednostkowym, w I-IV kw. 2009 roku spółka miała 33,24 mln zł zysku netto wobec 32,52 mln zł zysku rok wcześniej.

Emperia

Spółka handlowa Emperia Holding miała 16,02 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2009 roku wobec 17,92 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 24,28 mln zł wobec 23,04 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 1443,88 mln zł wobec 1356,72 mln zł rok wcześniej.

Narastająco w I-IV kw. 2009 roku spółka miała 68,21 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 58,97 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 5543,73 mln zł wobec 5257,12 mln zł.

W ujęciu jednostkowym, w I-IV kw. 2009 roku spółka miała 43,98 mln zł zysku netto wobec 1,42 mln zł zysku rok wcześniej.

ABPL

Dystrybutor IT, spółka ABPL miała 21,24 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. swojego roku obrotowego 2009/10 (czyli w okresie od 1 lipca do 31 grudnia) wobec 19,36 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 29,42 mln zł wobec 59,29 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 1568,86 mln zł wobec 1621,25 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym, w I poł. 2009/10 roku spółka miała 7,94 mln zł zysku netto wobec 4,63 mln zł zysku rok wcześniej.

Koelner

Spółka Koelner, producent i dystrybutor urządzeń budowlanych, miała 8,77 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2009 roku wobec 12,43 mln zł straty rok wcześniej. Strata operacyjna na poziomie grupy wyniosła 7,67 mln zł wobec 2,09 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 118,32 mln zł wobec 139,16 mln zł rok wcześniej.

Narastająco w I-IV kw. 2009 roku spółka miała 8,68 mln zł skonsolidowanej straty netto wobec 13,35 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 529,56 mln zł wobec 630,64 mln zł.

W ujęciu jednostkowym, w I-IV kw. 2009 roku spółka miała 9,20 mln zł zysku netto wobec 10,05 mln zł zysku rok wcześniej.

Cognor

Spółka Cognor (dawniej Centrostal Gdańsk) miała 44,66 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2009 roku wobec 11,77 mln zł straty rok wcześniej. Strata operacyjna na poziomie grupy wyniosła 52,37 mln zł wobec 13,07 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 234,99 mln zł wobec 137,43 mln zł rok wcześniej.

Narastająco w I-IV kw. 2009 roku spółka miała 44,72 mln zł skonsolidowanej straty netto wobec 13,45 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 948,82 mln zł wobec 842,99 mln zł.

Monnari

Spółka odzieżowa Monnari Trade miała 4,13 mln zł jednostkowej straty netto w IV kw. 2009 roku wobec 39,92 mln zł straty rok wcześniej. Strata operacyjna wyniosła 2,31 mln zł wobec 3,99 mln zł straty rok wcześniej. Przychody wyniosły 31,90 mln zł wobec 68,50 mln zł rok wcześniej.

Narastająco w I-IV kw. 2009 roku spółka miała 93,82 mln zł straty netto wobec 29,87 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 162,74 mln zł wobec 234,17 mln zł.

Kopex

Producent sprzętu górniczego spółka Kopex miała 20,57 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2009 roku wobec 20,30 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 11,03 mln zł wobec 62,84 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 600,32 mln zł wobec 662,75 mln zł rok wcześniej.

Narastająco w I-IV kw. 2009 roku spółka miała 93,08 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 85,41 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 2313,42 mln zł wobec 1982,64 mln zł.

W ujęciu jednostkowym, w I-IV kw. 2009 roku spółka miała 2,02 mln zł zysku netto wobec 7,94 mln zł zysku rok wcześniej.

Famur

Producent maszyn i urządzeń dla górnictwa, spółka Famur miała 2,61 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2009 roku wobec 3,26 mln zł straty rok wcześniej. Strata operacyjna na poziomie grupy wyniosła 6,14 mln zł wobec 54,65 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 160,91 mln zł wobec 329,09 mln zł rok wcześniej.

Narastająco w I-IV kw. 2009 roku spółka miała 58,04 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 59,07 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 695,07 mln zł wobec 1089,07 mln zł.

W ujęciu jednostkowym, w I-IV kw. 2009 roku spółka miała 60,25 mln zł zysku netto wobec 50,37 mln zł zysku rok wcześniej.

Mostostal Zabrze

Spółka Mostostal Zabrze - Holding (MOSTALZAB) miała 4,23 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2009 roku wobec 9,43 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 7,64 mln zł wobec 10,35 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 258,39 mln zł wobec 249,49 mln zł rok wcześniej.

Narastająco w I-IV kw. 2009 roku spółka miała 40,28 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 44,30 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 988,46 mln zł wobec 837,16 mln zł.

W ujęciu jednostkowym, w I-IV kw. 2009 roku spółka miała 19,03 mln zł zysku netto wobec 15,63 mln zł zysku rok wcześniej.

Mostostal Kędzierzyn i Zakład Montażowo-Produkcyjny Częstochowa, spółki z grupy Mostostal Zabrze-Holding, podpisały dwie odrębne umowy, łącznie na ponad 20 mln zł netto.

Pierwszą umowę o wartości 2,675 mln euro (10,54 mln zł) podpisał Mostostal Kędzierzyn z firmą Technip Benelux na wykonanie dostaw konstrukcji stalowych dla Air Products Hydrogen Plant w Holandii. Termin realizacji zadania to 05 listopada 2010 r.

Drugą umowę o wartości 10 mln zł netto, podpisał Zakład Montażowo-Produkcyjny Częstochowa z firmą Rafako na kompletny demontaż elektrofiltru, kanałów spalin, instalacji odpopielania, części elektrycznej i aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki (AKPiA) oraz montaż elektrofiltru, kanałów spalin, instalacji odpopielania bloku nr 10 w Elektrowni Kozienice. Termin realizacji prac demontażowych i montażowych ustalono od 8 marca 2010 r. do 15 września 2010 r.

Advadis

Spółka dystrybucyjna Advadis miała 1,30 mln zł jednostkowej straty netto w IV kw. 2009 roku wobec 0,38 mln zł zysku rok wcześniej. Strata operacyjna wyniosła 0,70 mln zł wobec 3,33 mln zł straty rok wcześniej. Przychody wyniosły 142,02 mln zł wobec 122,16 mln zł rok wcześniej.

Narastająco w I-IV kw. 2009 roku spółka miała 1,74 mln zł zysku netto wobec 3,00 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 624,50 mln zł wobec 178,32 mln zł.

Amrest

Spółka restauracyjna AmRest Holdings miała 2,03 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2009 roku wobec 12,86 mln zł straty rok wcześniej. Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 12,10 mln zł wobec 28,08 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 482,45 mln zł wobec 482,67 mln zł rok wcześniej.

Narastająco w I-IV kw. 2009 roku spółka miała 38,39 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 32,37 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 2000,51 mln zł wobec 1409,89 mln zł.

W ujęciu jednostkowym, w I-IV kw. 2009 roku spółka miała 4,09 mln zł straty netto wobec 8,18 mln zł zysku rok wcześniej.

Farmacol

Dystrybutor farmaceutyków Farmacol miał 32,60 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2009 roku wobec 25,05 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 35,47 mln zł wobec 31,30 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 1428,94 mln zł wobec 1114,78 mln zł rok wcześniej.

Narastająco w I-IV kw. 2009 roku spółka miała 78,75 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 70,62 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 5139,11 mln zł wobec 4213,70 mln zł.

W ujęciu jednostkowym, w I-IV kw. 2009 roku spółka miała 55,47 mln zł zysku netto wobec 51,18 mln zł zysku rok wcześniej.

Zremb Chojnice

Zakład Budowy Maszyn Zremb Chojnice miała 1,22 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2009 roku wobec 0,75 mln zł zysku rok wcześniej. Strata operacyjna na poziomie grupy wyniosła 1,19 mln zł wobec 0,37 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 10,44 mln zł wobec 10,14 mln zł rok wcześniej.

Narastająco w I-IV kw. 2009 roku spółka miała 6,14 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 0,30 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 37,24 mln zł wobec 31,04 mln zł.

W ujęciu jednostkowym, w I-IV kw. 2009 roku spółka miała 6,15 mln zł zysku netto wobec 1,42 mln zł zysku rok wcześniej.

Graal

Spółka spożywcza Graal miała 1,92 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2009 roku wobec 4,53 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 5,73 mln zł wobec 0,29 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 132,86 mln zł wobec 132,01 mln zł rok wcześniej.

Narastająco w I-IV kw. 2009 roku spółka miała 3,06 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 2,85 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 445,79 mln zł wobec 390,47 mln zł.

W ujęciu jednostkowym, w I-IV kw. 2009 roku spółka miała 2,34 mln zł zysku netto wobec 3,59 mln zł zysku rok wcześniej.

PKM Duda

Spółka spożywcza Polski Koncern Mięsny Duda miała 117,27 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2009 roku wobec 38,97 mln zł straty rok wcześniej. Strata operacyjna na poziomie grupy wyniosła 104,08 mln zł wobec 48,16 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 373,90 mln zł wobec 419,24 mln zł rok wcześniej.

Narastająco w I-IV kw. 2009 roku spółka miała 191,53 mln zł skonsolidowanej straty netto wobec 16,59 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 1575,27 mln zł wobec 1463,09 mln zł.

W ujęciu jednostkowym, w I-IV kw. 2009 roku spółka miała 89,65 mln zł straty netto wobec 48,71 mln zł straty rok wcześniej.

Bioton

Spółka biotechnologiczna Bioton miała 462,27 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2009 roku wobec 183,25 mln zł straty rok wcześniej. Strata operacyjna na poziomie grupy wyniosła 460,78 mln zł wobec 90,81 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 71,52 mln zł wobec 60,40 mln zł rok wcześniej.

Narastająco w I-IV kw. 2009 roku spółka miała 519,48 mln zł skonsolidowanej straty netto wobec 223,03 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 288,05 mln zł wobec 293,52 mln zł.

W ujęciu jednostkowym, w I-IV kw. 2009 roku spółka miała 315,00 mln zł straty netto wobec 111,59 mln zł straty rok wcześniej.

Spółka biotechnologiczna Bioton zawarła z Zakładami Farmaceutycznymi Polpharma i spółką Polpharma Biuro Handlowe umowę sprzedaży aktywów oraz przeniesienia praw dotyczących wytwarzania i wprowadzania do obrotu antybiotyków. Umowa, której wartość opiewa na łączną kwotę 80 mln zł, obejmuje też opcję sprzedaży Polpharmie laboratorium w Duchnicach za 4 mln zł.

Arctic Paper

Spółka papiernicza Arctic Paper miała 31,15 mln zł skonsolidowanego zysku netto w IV kw. 2009 roku wobec 6,45 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 30,91 mln zł wobec 18,02 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 432,77 mln zł wobec 339,12 mln zł rok wcześniej.

Narastająco w I-IV kw. 2009 roku spółka miała 132,40 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 50,31 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 1809,09 mln zł wobec 1269,55 mln zł.

W ujęciu jednostkowym, w I-IV kw. 2009 roku spółka miała 109,17 mln zł zysku netto wobec 20,21 mln zł straty rok wcześniej.

Nepentes

Spółka Nepentes, producent i dystrybutor farmaceutyków OTC, miała 1,58 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2009 roku wobec 2,08 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 2,45 mln zł wobec 3,15 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 35,53 mln zł wobec 29,05 mln zł rok wcześniej.

Narastająco w I-IV kw. 2009 roku spółka miała 17,41 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 16,64 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 135,00 mln zł wobec 109,51 mln zł.

W ujęciu jednostkowym, w I-IV kw. 2009 roku spółka miała 17,90 mln zł zysku netto wobec 18,10 mln zł zysku rok wcześniej.

DM IDMSA

Dom Maklerski IDMSA miał 13,76 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2009 roku wobec 159,01 mln zł straty rok wcześniej. Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 13,94 mln zł wobec 160,67 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 45,08 mln zł wobec 34,76 mln zł rok wcześniej.

Narastająco w I-IV kw. 2009 roku spółka miała 55,12 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 102,84 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 138,34 mln zł wobec 135,43 mln zł.

W ujęciu jednostkowym, w I-IV kw. 2009 roku spółka miała 36,86 mln zł zysku netto wobec 108,44 mln zł straty rok wcześniej.

Sfinks

Spółka restauracyjna Sfinks Polska miała 17,08 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2009 roku wobec 69,62 mln zł straty rok wcześniej. Strata operacyjna na poziomie grupy wyniosła 16,62 mln zł wobec 69,41 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 38,28 mln zł wobec 54,26 mln zł rok wcześniej.

Narastająco w I-IV kw. 2009 roku spółka miała 49,37 mln zł skonsolidowanej straty netto wobec 70,55 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 174,46 mln zł wobec 213,88 mln zł.

W ujęciu jednostkowym, w I-IV kw. 2009 roku spółka miała 13,65 mln zł straty netto wobec 82,85 mln zł straty rok wcześniej.

Internet Group

Spółka Internet Group (IGROUP) miała 115,44 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2009 roku wobec 3,35 mln zł zysku rok wcześniej. Strata operacyjna na poziomie grupy wyniosła 3,44 mln zł wobec 9,53 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 38,28 mln zł wobec 85,79 mln zł rok wcześniej.

Narastająco w I-IV kw. 2009 roku spółka miała 123,23 mln zł skonsolidowanej straty netto wobec 2,94 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 174,75 mln zł wobec 306,73 mln zł.

W ujęciu jednostkowym, w I-IV kw. 2009 roku spółka miała 193,93 mln zł straty netto wobec 3,57 mln zł zysku rok wcześniej.

Barlinek

Spółka Barlinek, producent deski podłogowej, miała 0,99 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2009 roku wobec 73,12 mln zł straty rok wcześniej. Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 13,86 mln zł wobec 43,60 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 135,88 mln zł wobec 1220,22 mln zł rok wcześniej.

Narastająco w I-IV kw. 2009 roku spółka miała 21,05 mln zł skonsolidowanej straty netto wobec 32,79 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 578,01 mln zł wobec 503,49 mln zł.

W ujęciu jednostkowym, w I-IV kw. 2009 roku spółka miała 54,44 mln zł straty netto wobec 10,57 mln zł straty rok wcześniej.

Konsorcjum Stali

Spółka Konsorcjum Stali (KONSSTALI) miała 1,08 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2009 roku wobec 1,27 mln zł zysku rok wcześniej. Strata operacyjna na poziomie grupy wyniosła 0,86 mln zł wobec 2,68 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 178,90 mln zł wobec 220,25 mln zł rok wcześniej.

Narastająco w I-IV kw. 2009 roku spółka miała 0,14 mln zł skonsolidowanej straty netto wobec 18,32 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 732,32 mln zł wobec 757,60 mln zł.

W ujęciu jednostkowym, w I-IV kw. 2009 roku spółka miała 0,10 mln zł zysku netto wobec 16,97 mln zł zysku rok wcześniej.

PCC Intermodal

Spółka transportowa PCC Intermodal (PCCINTER) miała 5,39 mln zł jednostkowej straty netto w IV kw. 2009 roku wobec 1,03 mln zł straty rok wcześniej. Strata operacyjna wyniosła 3,25 mln zł wobec 5,04 mln zł straty rok wcześniej. Przychody wyniosły 20,75 mln zł wobec 20,05 mln zł rok wcześniej.

Narastająco w I-IV kw. 2009 roku spółka miała 16,99 mln zł jednostkowej straty netto wobec 5,37 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 74,80 mln zł wobec 63,99 mln zł.

BRE Bank

Analitycy z ING podnieśli rekomendację dla BRE Banku do "trzymaj" ze "sprzedaj", jednocześnie obniżyli wycenę akcji BRE Banku o 10 proc. do 221 zł.

Analitycy Nomura International Plc podtrzymali rekomendację "neutralnie", przy jednoczesnym obniżeniu ceny docelowej akcji BRE Banku o 19 proc. do 220 zł.

W poniedziałek na zamknięciu sesji warszawskiej GPW kurs akcji BRE Banku wynosił 223,30 zł.

Enea

Analitycy Unicredit wydali rekomendację "kupuj" dla akcji Enea. Cena docelowa akcji ustalili na poziomie 22 zł. Walory Enai zakończyły poniedziałkowy handel na warszawskiej giełdzie ceną 18,35 zł.

Ambra

Analitycy Erste Group podtrzymali rekomendację "trzymaj" dla akcji Ambra i podwyższyli cenę docelową do 6,5 zł z 5,0 zł. Na zamknięciu poniedziałkowej sesji za akcje Ambra płacono 6,21 zł.

Eurocash

Analitycy Erste w raporcie z 1 marca podwyższyli rekomendację dla akcji Eurocash do "kupuj" z "akumuluj", podwyższając także cenę docelowa akcji spółki do 20 zł z 16,5 zł. Raport został przygotowany przy kursie 16,1 zł.

PBG

W raporcie z 25 lutego analitycy Beskidzkiego DM rozpoczęli wydawanie rekomendacji dla PBG od zalecenia "akumuluj" i wyznaczenia ceny docelowej akcji tej spółki na 220,80 zł. W dniu wydania raportu kurs akcji PBG wynosił 193,10 zł.

Analitycy dokonali wyceny akcji PBG dwoma metodami, przypisując każdej z nich po 50 proc. udziały w cenie. Z wyceny metodą DCF wynika, że 1 akcja powinna kosztować 210,7 zł. Metoda porównawcza dała wartość na poziomie 230,90 zł. W ocenie analityków w 2010 roku PBG będzie miało 225,2 mln zł zysku netto, przy przychodach na poziomie 3,29 mld zł. Rok później PBG osiągnie 272 mln zł zysku netto i 3,75 mld zł przychodów.

Qumak-Sekom

Qumak-Sekom (QUMAKSEK) podpisał umowę z Ministerstwem Spraw Zagranicznych na wykonanie usług teletechnicznych. Wartość kontraktu wynosi maksymalnie 31,98 mln zł brutto i będzie zależała od szczegółowego rozliczenia wykonanych prac. Umowa ma zostać zrealizowoana w ciągu 26 miesięcy.

Budimex

Konsorcjum Budimeksu i Ferrovial Agroman podpisało umowę z PKP na przebudowę dworca kolejowego we Wrocławiu. Wartość kontraktu to 265,7 mln zł netto. Budimex nie podał jaki jest jego udział w konsorcjum. Przebudowa wrocławskiego dworca zakończy się przed Euro 2012. >>>>

Bomi

Bomi podpisała przedwstępna umowa nabycia 100 proc. udziałów w spółce Centrum Dystrybucja, której roczne obroty po przejęciu do obsługi sklepów Bomi mogą przekroczyć 350 mln zł.

ABM Solid

Spółka budowlana ABMSolid podpisała kontrakt na budowę zespołu krytych pływalni z Akademią Wychowania Fizycznego w Krakowie Wartość umowy wynosi niemal 20 mln zł netto. Budowa rozpocznie się niezwłocznie i potrwa do grudnia 2011 roku. Inwestycja finansowana jest w 70% w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Orco Property Group

Orco Property Group (ORCOGROUP) liczy, że paryski sąd podejmie ostateczną decyzję w sprawie przedstawionego przez spółkę planu restrukturyzacji zadłużenia wobec obligatariuszy do 25 marca, kiedy upływa drugi okres ochronny Orco przed wierzycielami.

Comarch

Wartość portfela zamówień na rok bieżący grupy informatycznej Comarch ma wartość 344,3 mln zł. Wartość backlogu spółki jest o 6,6 proc. wyższa niż przed rokiem i nie obejmuje zamówień spółki zależnej SoftM. Comarch podał, że wartość jego kontraktów zagranicznych wzrosła o 38,7 proc., a ich udział w portfelu zamówień wynosi 25,2 proc., w porównaniu do 19,4 proc. rok wcześniej.

Agora

Analitycy Domu Inwestycyjnego BRE Banku w raporcie z 24 lutego obniżyli swoją rekomendację dla grupy medialnej Agora do "trzymaj" z "kupuj" i wyznaczyli cenę docelową dla jednej akcji na poziomie 24,20 zł. W dniu wydania rekomendacji za jedną akcję spółki płacono 23,85 zł. We wtorek na zamknięciu kurs wynosił 25,00 zł.

"Wyniki 4Q2009 w Agorze ponownie zaprezentowały duży potencjał spółki do redukcji kosztów działalności. Symptomy poprawy sytuacji widać również po stronie przychodowej, gdzie negatywna dynamika przychodów reklamowych została zredukowana do -16,6% wobec -20,1% w skali całego roku. Ścieżka poprawy sytuacji na rynku reklamowym powinna być kontynuowana w kolejnych kwartałach, a uwzględniając znaczne spadki jakie miały miejsce w 2Q2009 uważamy, że Agora jest w stanie osiągnąć w tym roku pozytywną dynamikę przychodów z reklamy. Jednocześnie w ciągu ostatniego miesiąca kurs akcji spółki wzrósł o 16,9% dyskontując scenariusz poprawy wyników. W związku z powyższym obniżamy naszą rekomendację z kupuj do trzymaj wyznaczając cenę docelową na poziomie 24,2 zł (poprzednio 23,7 zł)" - czytamy w raporcie.

Grupa Kęty

Analitycy Domu Inwestycyjnego BRE Banku w raporcie z 24 lutego, podtrzymali swoją rekomendację "trzymaj" dla Grupy Kęty (KETY) i wyznaczyli cenę docelową dla jednej akcji na 120,36 zł. W dniu wydania rekomendacji za jedną akcję spółki płacono 115,0 zł. We wtorek na zamknięciu kurs wynosił 115,7 zł.

"Znacząca konkurencja w segmentach wyrobów wyciskanych i systemów aluminiowych oraz niższa chłonność rynku zmusiły Zarząd do konserwatywnego przedstawienia prognozy na 2010 rok. W obecnym roku spodziewana jest 6% r/r dynamika przychodów, mniejsza o 1,2pp marża zysku operacyjnego oraz zysk netto wyższy o 15% r/r. Zarząd konserwatywnie zakłada 1,5% r/r wzrost gospodarczy w 2010 roku oraz pozytywne warunki makro do prowadzenia działalności operacyjnej. Naszym zdaniem spodziewane w bieżącym roku powolne odrodzenie się popytu na rynkach zagranicznych oraz planowane nowe inwestycje w zakresie budownictwa komercyjnego w drugiej połowie roku pozytywnie wpływać będą na wyniki segmentów operacyjnych. Naszym zdaniem nieco gorsze wyniki za IV kwartał nie powinny stanowić drogowskazu na cały 2010 rok dlatego rekomendujemy trzymaj dla akcji Kęt, a cenę docelową ustalamy na 120,36 zł" - czytamy w raporcie.

PKOBP

PKO Bank Polski (PKOBP) planuje przeprowadzenie emisji euroobligacji o wartości 700-1.000 mln euro z 5-letnim terminem zapadalności. Emisja miałaby dojść do skutku w maju br. Pozyskane środki zapewniłyby bankowi refinansowanie w euro na kilka lat.

PKO Bank Polski chce przeznaczyć na dywidendę 40 proc. zysku za 2009 rok., wynika z wtorkowej wypowiedzi prezesa banku Zbigniewa Jagiełły. Jednak nie ma jeszcze rekomendacji zarządu co do wypłaty dywidendy za poprzedni rok.