"Nie uważam długu publicznego za zło samo w sobie. Ostatnie doświadczenia, czyli 2009 rok, wykazały, że w krajach o bardzo niskim długu publicznym nastąpiło gwałtowne załamanie PKB" - podkreślił prezydent. Zaznaczył, że poziom polskiego długu nie jest problemem, ale niepokoi dynamika jego wzrostu. "To jest nie tylko odczucie ekspertów, to jest także powszechne odczucie społeczne" - dodał.

"Sprawa wymaga dyskusji bez dogmatu, dlatego że naprawa finansów publicznych łączy się z niejedną sprzecznością. Polsce potrzebne są środki na modernizację, utrzymanie aparatu państwowego w odpowiednim stanie. Pod tym względem w ostatnim okresie sytuacja uległa pogorszeniu. Potrzebny jest wysiłek edukacyjny, zwłaszcza jeśli chodzi o jakość edukacji, a to wszystko kosztuje" - wymieniał prezydent.

Prezydent powiedział, że spotkania Rady poświęcone będą m.in. wydatkom, dochodom i kosztom społecznym, bo tylko na tej płaszczyźnie można mówić o racjonalnej naprawie finansów publicznych. Dodał, że rząd, który odpowiada za finanse publiczne, powinien przedstawić konkretne propozycje w tej sprawie. L. Kaczyński podkreślił, że poważne problemy dotyczą również służby zdrowia oraz ubezpieczeń społecznych. Ocenił, że wydatki związane z utrzymaniem osób będących na emeryturach i rentach wywołują największą społeczną dyskusją. Zaliczył do nich m.in. świadczenia dla służb mundurowych.

Na koniec 2009 r. szacunkowe zadłużenie Skarbu Państwa wyniosło 631,5 mld zł. Było wyższe o 61,5 mld zł niż na koniec 2008 r., czyli o 10,8 proc. Relacja długu do PKB wyniosła 46,9 proc. Dług publiczny całego sektora finansów publicznych liczony według metodologii stosowanej przez UE oszacowano na 681,6 mld zł, co oznacza 50,7 proc. PKB. Dług liczony według metodologii polskiej wyniósł 666,3 mld zł, co stanowi 49,5 proc.

Powołana przez prezydenta Narodowa Rada Rozwoju zrzesza ekspertów z ekonomii, finansów publicznych, socjologii, demografii, również samorządowców, przedstawicieli pracodawców i związków zawodowych. W jej skład wchodzą m.in. profesorowie: Witold Orłowski, Michał Seweryński i Stanisław Gomułka. We wtorkowym posiedzeniu bierze również udział minister finansów Jacek Rostowski.