Po rozmowach z unijnym komisarzem do spraw energetyki Guentherem Oettingerem Borysow oświadczył: "Siłowni nie będzie dopóki nie znajdziemy europejskiego finansowania. Nie możemy kontynuować budowy wyłącznie za rosyjskie pieniądze". Komisarz uczestniczył w Sofii w konferencji, poświęconej bezpieczeństwu energetycznemu w regionie Morza Czarnego.

Borysow zapewnił, że Bułgaria będzie uzgadniać z UE wszystkie swoje plany w dziedzinie energetycznej. Chodzi zarówno o nową elektrownię atomowa w Belene nad Dunajem oraz o przeprowadzenie przez jej terytorium gazociągu South Stream, jak też o ewentualne przedłużenie użytkowania dwóch reaktorów atomowych siłowni w Kozłoduju.

W lutym Rosja zaproponowała Bułgarii kredyt 2 mld euro na kontynuację wstrzymanej obecnie budowy elektrowni w Belene. Rosyjski minister energetyki Sergiej Szmatko oświadczył w Sofii, że jego kraj nie wymaga gwarancji państwa bułgarskiego na ten kredyt. W razie realizacji tej inwestycji Bułgaria byłaby pierwszy unijnym państwem, użytkującym rosyjskie reaktory atomowe trzeciej generacji typu WWER A 92.

W rozmowie z Borysowem Oettinger podkreślił konieczność "zharmonizowania stanowisk" Bułgarii i UE w sprawie Belene, dając do zrozumienia, że między Sofią a Brukselą istnieją rozbieżności. Strona bułgarska powinna przedstawić swe stanowisko do końca marca.

Jednocześnie Borysow powiedział, że Bułgaria nie może zrezygnować z tej inwestycji m.in. dlatego, że w razie anulowania kontraktu Rosji przysługiwałoby odszkodowanie w kwocie od 600 do 900 mln euro. Ponadto "nikt nie szanuje rządu, który anuluje podpisane przez swoich poprzedników porozumienie". Mogłoby to okazać się złym sygnałem dla inwestorów zagranicznych - zaznaczył premier.