"Termin rozpoczęcia kontraktu to 2 marca 2010 r., a termin zakończenia robót i uzyskania pozwolenia na użytkowanie wynosi 114 tygodni" - czytamy w komunikacie.

Spółka budowlana Budimex miała 173,48 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2009 roku wobec 104,74 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 3289,72 mln zł wobec 3349,99 mln zł rok wcześniej.