Rozporządzenie w tej sprawie przedłożył Radzie Ministrów minister gospodarki Waldemar Pawlak; dokument wejdzie w życie 15 marca br. "Zmiany te pozwolą zagospodarować grunty przeznaczone pod inwestycje przemysłowe. Szacuje się, że dzięki temu w strefie może powstać ok. 2300 nowych miejsc pracy, a nakłady inwestycyjne wyniosą 815 mln zł" - informuje we wtorkowym komunikacie CIR. Dzięki rozszerzeniu strefy, w jej otoczeniu zatrudnienie powinno znaleźć kolejnych 580 osób.

W Rzeszowie dzięki inwestycji realizowanej przez Hamilton Sundstrand Poland sp. z.o.o. ma powstać co najmniej 400 nowych miejsc pracy, przy nakładach 114,2 mln zł. Firma zamierza zmodernizować i rozbudować istniejącą halę magazynową, aby uruchomić produkcję i montaż silnikowych zespołów lotniczych oraz rozpocząć testowanie tych urządzeń. W planach jest także remontowanie silników pomocniczych do samolotów. Utworzone zostanie również biuro badawczo-rozwojowe, które ma się zajmować rozwojem istniejących i projektowaniem nowych wyrobów lotniczych. Inwestycja ma być zrealizowana do końca 2015 r.

W związku z planowanymi inwestycjami w mieleckiej SSE do budżetów: państwa i samorządu terytorialnego powinno z tytułu podatków wpłynąć ponad 892 mln zł. Specjalne Strefy Ekonomiczne to obszary, gdzie inwestorzy mogą prowadzić działalność gospodarczą na preferencyjnych warunkach. Przedsiębiorcy, którzy lokują inwestycje w SSE i tworzą nowe miejsca pracy, mogą korzystać ze zwolnień z podatku dochodowego. W Polsce istnieje 14 takich stref.