"Szwecja jest wyjątkowo dobrze przygotowana do szybkiego wzrostu produkcji energii ze źródeł odnawialnych, w szczególności poprzez wykorzystanie biopaliw i energii wiatrowej", jak również energii geotermalnej - napisała Olofsson.

2 tysiące nowych wiatraków dostarczy około 10 terawatogodzin (TWh) rocznie.

W końcu 2008 roku w Szwecji działało według szwedzkiego związku energii wiatrowej już 1156 wiatraków.

Do 2010 roku Szwecja zamierza zwiększyć łączną produkcję energii ze źródeł odnawialnych do 25 TWh, priorytetowo traktując również biopaliwa i energię słoneczną.

Obecnie około 20 procent produkowanej przez Szwecję energii pochodzi ze źródeł odnawialnych.