Jednomyślne uchwalenie ustawy o przeznaczeniu dodatkowych 10 miliardów dolarów z budżetu na różnego rodzaju wydatki publiczne zaproponowali mający większość w Kongresie USA Demokraci, uzasadniając to pilnością wydatków.

Senator Bunning swój sprzeciw zmotywował troską z powodu rosnącego deficytu i długu państwa. Senator oświadczył, że "nie można powiększać ogromnego deficytu budżetowego i długu publicznego". Ten ostatni przekracza już 14 bilionów dolarów.

Zaproponował, żeby potrzebne 10 mld dol. wyasygnować z niewykorzystanych środków z uchwalonego już pakietu pobudzenia gospodarki. Demokraci nie chcą się na to zgodzić.

Demokratyczni senatorowie sugerują, że weto Bunninga jest typowym przykładem taktyki Republikanów polegającej na nieustannej obstrukcji - blokowaniu wszelkich inicjatyw większości. Partia Republikańska udaremniła już próbę uchwalenia reformy ochrony zdrowia i innych projektów legislacyjnych Demokratów.

Działania Bunninga nie uzyskały jednak tym razem poparcia w kierownictwie Partii Republikańskiej. Niektórzy Republikanie w Senacie przyłączyli się do Demokratów, potępiając jego akcję. Według nich zachowanie Bunninga ma dla partii negatywny wydźwięk propagandowy.

Do Kongresu przyszło jednak wiele e-maili i telefonów od wyborców z kraju, którzy pochwalają republikańskiego senatora.