Na 52 fundusze akcji inwestujące na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, zaledwie 18 przyniosło w lutym zyski klientom TFI. Najlepszy w ubiegłym miesiącu fundusz z tej grupy, Quercus Agresywny, zarobił 2,9 proc. Wśród liderów znalazły się też dwa fundusze Aviva Investors TFI, zwycięzcy lutowego rankingu DGP i Expandera. Najsłabszy krajowy fundusz akcyjny, DWS Akcji FIO, stracił w lutym 4,6 proc.

Turcja najsłabsza

Spośród głównych indeksów giełdowych polskiego rynku akcji najgorzej zachował się w tym czasie WIG20 (-4,9 proc.), a najlepiej sWIG80, indeks małych i średnich firm (0,4 proc.). Ten ostatni jako jedyny zdołał odrobić straty po gwałtownych zniżkach z 4 i 5 lutego, które o kilka procent obniżyły notowania indeksów. Przyczyniły się do nich głównie problemy finansowe Grecji i spekulacje o możliwych kłopotach innych krajów strefy euro, czyli głównie Portugalii i Hiszpanii.

Niepokój wzbudziła też decyzja amerykańskiego banku centralnego, który podwyższył stopę dyskontową stosowaną przy udzielaniu pożyczek bankom. Przedstawicielom Fed udało się jednak przekonać inwestorów, że nie jest to początek zaostrzania polityki pieniężnej.

W drugiej części miesiąca giełdy były jednak odporniejsze na złe informacje i zaczęły odrabiać straty. Zdaniem analityków Expandera, inwestorzy wracają na giełdę ze względu na fakt, że ciągle mają dostęp do relatywnie taniego kapitału. Taka sytuacja daje szansę na to, że spadki z początku roku były zaledwie korektą trendu wzrostowego, a ceny akcji będą w najbliższej przyszłości nadal rosły.

Najgorzej luty będą wspominać inwestorzy, którzy ulokowali pieniądze w funduszach akcji obecnych na rynku tureckim. Przyniosły one największe straty spośród wszystkich funduszy akcji. Wartość jednostek najgorszego, DWS Turcja, spadła o 9,9 proc. Z powodu tarć między rządem a armią mocno zniżkował główny indeks tureckiej giełdy, na wartości traciła też turecka lira.

Choć część funduszy akcyjnych DWS TFI wypadła bardzo słabo na tle konkurencji, to właśnie fundusz tego towarzystwa dał w lutym zarobić najwięcej. Był to surowcowy DWS Gold, który zyskał 4,9 proc. Fundusz lokuje środki przede wszystkim w jednostki funduszy zagranicznych – DWS Gold plus i DWS Invest Gold and Precious Metals Equities. Te zaś inwestują między innymi bezpośrednio w złoto lub oparte na nim instrumenty pochodne. Cena uncji złota wzrosła w lutym na londyńskiej giełdzie o 3,4 proc.

PKO nadal wysoko

Biorąc pod uwagę wyniki inwestycyjne TFI, luty najbardziej udany był dla Aviva Investors TFI (89 pkt), które zyskało głównie dzięki wynikom funduszy akcji – Aviva Investors Nowoczesnych Technologii i Aviva Investors Nowych Spółek.

W gronie liderów drugi miesiąc z rzędu utrzymało się PKO TFI (76 pkt), które wcześniej słabo wypadało w rankingach. W lutym dobrze radził sobie m.in. PKO Akcji MiŚ Spółek. Od początku roku zarządzanie funduszami tego towarzystwa przejął jego własny zespół. Wcześniej zajmowali się tym specjaliści Credit Suisse.

Najsłabiej w lutowym rankingu wypadło BZ WBK AIB TFI zarządzające funduszami Arka (-91 pkt). Firma straciła głównie z powodu wyników funduszy akcji inwestujących w Europie Środkowo-Wschodniej.

ZAŁOŻENIA RANKINGU DGP I EXPANDERA

W rankingu oceniamy wyniki wszystkich funduszy zarządzanych przez dane TFI. Fundusze, które uzyskały wyniki powyżej mediany stóp zwrotu dla danej grupy, uzyskują punkty dodatnie (im lepszy wynik, tym więcej punktów). W przypadku osiągnięcia wyników poniżej mediany przydzielane są punkty ujemne.