Amerykański Departament Sprawiedliwości zażądał przechowywania danych w co najmniej kilku funduszch hedgingowych, których szefowie uczestniczyłi w kolacji zorganizowanej 8 lutego w nowojorskiej firmie badawczej I brokerskiej Monness, Crespi, Hardt & Co.

Wczoraj Komisja Europejska zapowiedziała, ze zbada handel CDS-ami, swapami kredytowymi na dług państwowy przed wybuchem kryzysu w Grecji, który przyczynił się do spadku euro. Bruksela poleciała także swoim przedstawicielom, żeby ostrzegli fundusze hedgingowe przed próbami robienia interesów na niepowodzeniach krajów strefy euro. Jednym z tematów kolacji na Manhattanie było dyskusja wokół tego, czy euro powinno stracić wobec dolara.

“W obecnej sytuacji jest oczywiste. i tak chyba będzie przed dłuższy okres w przyszłości, że jakikolwiek podmiot, który zarabia na niepowodzeniach innych, jak to miało miejsce w przypadku funduszy hedgingowych wobec Grecji i strefy euro, ryzykuje, że stanie obiektem ataku ze strony opinii publicznej, i co gorsze, akcji odwetowej rządu” – mówi Kirby Daley, starszy strateg brokerskiego domu Newedge Group w Hongkongu.

Jak podawał “Wall Street Journal” w słynnej kolacji na Mahattanie uczestniczyłi m.in. Aaron Cowen, szef SAC Capital Advisors, David Einhorn, szef Greenlight Capital, Don Morgan z Brigade Capital Management, jak również przedstawiciel Soros Fund Management.

CZYTAJ TAKŻE: Wall Street Journal: o losach euro przesądzają bankowcy przy kolacji

Premia za papiery dłużne Grecji osiągnęło pod koniec stycznia 396 punktów bazowych, co stanowi najwyższy poziom od czasu wprowadzenia w 1999 roku i oznacza najwyższy koszt emisji obligacji w historii tego kraju. Swapy kredytowe na dlug państwowy . stosowane do zabezpieczenia na wypadek niewypłacalności, wzrosły w lutym do rekordowego poziomu.

Jedd Wider, partner z firmy prawniczej Morgan, Lewis & Bockins uważa, że nawet jeśli Departament Sprawiedliwości zażądał od funduszy zachowania dokumentacji handlowych, to jeszcze nie oznacza, że przeciwko menedżerom zostanie wytoczone śledztwo.