Kraszewski poinformował, że środki te zostaną przeznaczone na ocieplenie i termomodernizację ok. 400 budynków publicznych i samorządowych - m.in. szkół i szpitali. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jako operator programów, ogłosi konkursy, w których uzyskać będzie można dofinansowanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w wysokości 30 proc. wartości inwestycji. Szansę na sfinansowanie ma ponad 300 projektów, a beneficjentami będą głównie samorządy.

Kraszewski zaznaczył też, że trwają rozmowy na temat kolejnej umowy z Japonią. Wcześniej sprzedane uprawnienia do emisji to 25 mln euro (Hiszpanii, Irlandii). Minister chce, by do końca roku Polska uzyskała łącznie 150 mln euro z takich transakcji.  Polska posiada trzecią co do wielkości nadwyżkę jednostek emisji CO2, którą zgodnie z Protokołem z Kioto może sprzedać. To 0,5 mld tych jednostek na lata 2008-2012. Kraszewski nie podał, ile jednostek sprzedaliśmy Japonii, ani w poprzednich umowach. Poinformował, że umowa z Irlandią nadal czeka na podpis.