Łączna kwota finansowania zadeklarowana przez banki komercyjne wynosi ok. 1 mld euro. Z kolei list intencyjny z EBOR został podpisany na kwotę dofinansowania w wysokości do 200 mln euro. "Dzisiaj podpiszemy z 11 bankami komercyjnymi umowę o wykupie obligacji Polskiego LNG o wartości blisko 1 mld euro" - powiedział w środę prezes Polskiego LNG Zbigniew Rapciak.

Każdy z 11 banków zadeklarował wykup obligacji o wartości powyżej 75 mln euro. Koordynatorami finansowania przez banki komercyjne są Pekao S.A. i PKO BP. Wśród 11 banków znalazły się m.in. Bank Nordea, Bank Gospodarstwa Krajowego, BNP Fortis oraz Bank Societe Generale.

Co najmniej 30-proc. kosztów budowy terminala LNG chce pokryć z środków własnych Gaz-System w formie podwyższenia kapitału zakładowego Polskiego LNG, które jest spółką zależną Gaz-Systemu. "Traktuję te dwie spółki (Gaz-System i PLNG) jako jeden projekt i muszę znaleźć taką strukturę finansowania dla jednej i drugiej spółki, żeby to było relatywnie najtańsze" - powiedział dziennikarzom prezes Gaz-Systemu Jan Chadam. "Na terminal i nasze wewnętrzne inwestycje szacujemy, że wydamy razem kwotę rzędu 8 mld zł" - dodał.

Operator gazociągów przesyłowych Gaz-System planuje w ramach wewnętrznych inwestycji wydać w ciągu pięciu lat 5 mld zł na 1000 km gazociągów, z czego ok. 1,5-2 mld zł chce pokryć finansowaniem zewnętrznym. "W tym roku wydamy na inwestycje wewnętrzne ok. 800 mln zł" - dodał. Jednak - jak podkreślił - w tym roku Gaz-System nie planuje zaciągać żadnych kredytów; po finansowanie zewnętrzne operator sięgnie w drugiej połowie 2011 roku. Gaz-System prowadzi też rozmowy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym w sprawie finansowania inwestycji; nie wyklucza emisji euroobligacji.

"Jest to w tej chwili największa inwestycja infrastrukturalna w Polsce" - powiedział obecny na uroczystości podpisywania umów minister skarbu Aleksander Grad. Jak dodał, banki zdecydowały się na współfinansowanie tej inwestycji m.in. dzięki temu, że jest podpisana umowa na dostawę gazu LNG do Świnoujścia (z Katarem - PAP) oraz że PGNiG podpisał umowę z Gaz-Systemem na korzystanie z terminala. Jak podał, we wrześniu ma się rozpocząć budowa terminala.

Spółka Polskie LNG odpowiada za budowę i późniejszą eksploatację terminalu gazu skroplonego LNG; 1 stycznia Polskie LNG przekształciło się w spółkę akcyjną. Terminal LNG w Świnoujściu ma zostać uruchomiony 30 czerwca 2014 r.; pozwoli na odbiór do 5 mld m sześc. gazu rocznie, z możliwością rozbudowy do 7,5 mld m sześc. Dotąd Polska podpisała kontrakt z Katarem na 1,5 mld m sześc. gazu rocznie.

Ponadto pod koniec lutego spółka Polskie LNG podpisała z krakowskim Instytutem Nafty i Gazu wstępną umowę na pozyskanie 456 mln zł ze środków unijnych na budowę gazoportu. Instytut, jako instytucja wdrażająca dla unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, zaaplikuje o dofinansowanie. Wniosek do Komisji Europejskiej ma być złożony do końca kwietnia 2010 roku. Szef Polskiego LNG Zbigniew Rapciak spodziewa się decyzji o przyznaniu unijnych pieniędzy w lipcu.

Także w połowie roku spółka ma wybrać konsorcjum, które zbuduje terminal. W listopadzie ub.r. Polskie LNG wyłoniło do finalnego etapu trzy międzynarodowe konsorcja m.in. jedno z udziałem polskiego PBG, a drugie Polimexu Mostostal. Szacowany koszt budowy gazoportu to 600-700 mln euro.

Na budowę gazoportu w Świnoujściu została także przewidziana kwota 80 mln euro w ramach programu "European Energy Plan for Recovery" (tzw. Recovery Plan). Wniosek do KE o przyznanie tych środków złożyły wspólnie Polskie LNG (55 mln euro) oraz Zarząd Morskich Portów Szczecin-Świnoujście (25 mln euro).