"W większości przypadków poprawa była skromna" - napisano w raporcie. Produkcja przemysłowa oraz wydatki konsumentów zwiększyły się w większości regionów. "Wydatki konsumentów zwiększyły się w wielu regionach, jednak silne burze śnieżne z początku lutego miały negatywny wpływ na aktywność gospodarczą w wielu regionach" - napisano.

Fed podkreślił, że sytuacja na rynku pracy wciąż jest słaba w całym kraju. W większości regionów nie ma też znacznej poprawy na rynku nieruchomości komercyjnych. Podkreślono, że presja inflacyjna w gospodarce amerykańskiej jest generalnie ograniczona, wyjątkiem są jednak ceny surowców.

Następne posiedzenie Fed, na którym zapadnie decyzja o stopach procentowych, odbędzie się 16 marca.