"Opierając się na dostępnych analizach, Rada stwierdziła, że obecne stopy procentowe są odpowiednie" - powiedział Trichet. Trichet powiedział również, że biorąc pod uwagę najnowsze dostępne informacje, EBC oczekuje, że inflacja powinna pozostawać ograniczona w najbliższym okresie, na który ma wpływ polityka EBC.

Trichet podkreślił, że gospodarka strefy euro znajduje się w fazie ożywienia. Przyznał jednak, że proces ten nie przebiega równomiernie.