W ciągu ostatnich trzech miesięcy liczba klientów wysokiego ryzyka wzrosła o 6,3 proc. i wynosi 1,72 mln osób "W lutym kwota zadłużenia powiększyła się w czasie ostatniego kwartału o 2,47 miliarda złotych. Oznacza to wzrost o niemal 17 proc. w stosunku do listopada 2009 roku" - napisano w raporcie.

Raport podaje, że ogólna kwota przeterminowanych zobowiązań wynosi 16,78 miliarda złotych. Z danych wynika, że 1,72 miliona osób ma w Polsce problemy ze spłatą swoich zobowiązań finansowych. "Zgodnie z danymi opublikowanymi rok wcześniej, w lutym 2008 roku, zaległe płatności wynosiły 8,59 miliarda zł. W ciągu roku zadłużenie zwiększyło się zatem o ponad 95 proc." - napisano.

Z badania wynika, że liczba klientów wysokiego ryzyka, czyli takich, którzy zalegają z płatnością powyżej 60 dni, wynosi 1,72 mln, w ciągu ostatnich 3 miesięcy wzrosła o 6,3 proc. "Wygląda na to, że w końcu 2009 roku wzrosła liczba popsutych kredytów. W dalszym ciągu w 2010 roku może dojść do zwiększenia się tej liczby, co jest wynikiem wzrostu akcji kredytowej pod koniec 2008 roku" - powiedział podczas konferencji prezentującej raport, Andrzej Topiński, główny ekonomista Biura Informacji Kredytowej.