Alma Market

Alma Market, właściciel sieci 28 delikatesów, podpisał umowę kredytową o wartości 20 mln zł z PKO Bankiem Polskim. Przedmiotem umowy jest kredyt inwestycyjny z przeznaczeniem na refinansowanie i finansowanie nowych obiektów handlowych ALMA Delikatesy. Kredyt został udzielony do 30 czerwca 2017 r.

Jago

Spółka dystrybucyjna Jago zaciągnęła kredyt wysokości 10 mln zł w Banku Polskiej Spółdzielczości (BPS). Kredyt zaciągnięty został celem finansowania bieżącej działalności gospodarczej. Kredyt udzielony został na okres do 18 lutego 2011 roku.

Bogdanka

Bogdanka zawarła z Elektrownią Kozienice wieloletnią umowę na dostawę węgla energetycznego, której wartość szacowana jest na 10,43 mld zł netto. Umowa dla potrzeb istniejących bloków energetycznych Elektrowni Kozienice SA została zawarta na okres od 4 marca 2010 do 31 grudnia 2025 roku, z rozpoczęciem fizycznym dostaw węgla energetycznego w I kwartale 2011 roku po zakończeniu dostaw wynikających z obecnie obowiązującej Strony umowy wieloletniej.

Agora

W raporcie z 24 lutego analitycy DM IDM SA obniżyli rekomendację dla akcji spółki Agora do "trzymaj" z "kupuj" i utrzymali cenę docelową akcji Agory na poprzednim poziomie 24,5 zł. W dniu wydania rekomendacji za akcje Agory płacono na GPW 23,98 zł. Czwartkowa cena zamkniecie była jeszcze wyższa i wynosiła 25,39 zł.

PolimexMS

Analitycy Cirigroup podwyższyli rekomendację dla akcji Polimex-Mostostal do "trzymaj" ze "sprzedaj", podwyższyli także cenę docelową o 26,4 proc. do 4,93 zł. Wcześniejsza wycena była na poziomie 3,90 zł. W czwartek na zamknięciu akcje PolimexMS kosztowały 4,47 zł.

TPSA

W raporcie z 25 lutego analitycy Domu Maklerskiego IDMSA obniżyli rekomendację dla Telekomunikacji Polskiej (TPSA) do "sprzedaj" z "trzymaj" i cenę docelową dla jednej akcji o 7% do 15,0 zł. W dniu wydania rekomendacji za jedną akcję spółki płacono 15,15 zł. W uzasadnieniu analitycy wyrażają swoje rozczarowanie celami na lata 2010-2012 postawionymi przez zarząd w nowej strategii średnioterminowej. Są ostrożniejsze niż oczekiwania analityków.

CEZ

Spółki energetyczne CEZ i AES rozwiązały współpracę w konsorcjum. W efekcie konsorcjum odstąpiło od udziału w przetargu w Kosowie. Powodem rezygnacji jest zasadnicze opóźnienie przetargu i zmiana parametrów projektu.

NG2 - CCC

W raporcie z 1 marca, Beskidzki Dom Maklerski utrzymał rekomendację "redukuj" dla akcji NG2 (CCC), podwyższając jednocześnie cenę docelową akcji o 14,2 proc. do 47,5 zł z 41,6 zł. W dniu wydania rekomendacji akcje spółki warte były 53,5 zł. W czwartek na zamknięciu sesji akcji CCC notowany był na poziomie 54,45 zł. o 14,6 proc. wyższym niż wycena analityków.

Uzasadniając rekomendację analitycy podkreślają, że według ich prognoz NG2 może zanotować prawie 20-proc. wzrostu przychodów ze sprzedaży do 2013 roku. Wraz ze wzrostem przychodów oczekują oni również istotnej poprawy rentowności. Jednak pomimo dobrych prognoz analitycy utrzymali zalecenie "redukuj", głównie dlatego, że rynkowa cena akcji jest znacznie powyżej wyceny wynikającej z analiz.

Elektrobudowa

Analitycy Citigroup podnieśli rekomendację dla akcji Elektrobudowy (ELBUDOWA) do "kupuj" z "trzymaj", podwyższyli także cenę docelową do 201,5 zł. Wcześniej akcje Elektrobudowy wyceniano na 160,5 zł, o 25 proc. taniej. W czwartek na zamknięciu sesji na GPW akcje Elektrobudowy warte były 166 zł.

Rafako

Analitycy Citigroup podwyższyli rekomendację dla Rafako do "kupuj" ze "sprzedaj". Cena docelowa została wyznaczona na nowym, o 58 proc. wyższym poziomie. Obecna wycena wynosi 14,54 zł, podczas gdy poprzednio było to tylko 9,20 zł. W czwartek akcje Rafako zamknęły handel kursem 12,25 zł.

Żurawie Wieżowe

W związku ze zmianą nazwy firmy Spółki EFH Żurawie Wieżowe S.A. (ZURAWIE) na GASTEL ŻURAWIE S.A, począwszy od 8 marca 2010 r. akcje Emitenta będą notowane pod nazwą skróconą "GASTELZUR" i oznaczeniem "GZU".

Centrozap

Holding inwestycyjno-handlowy Centrozap podpisał kilkanaście umów z odbiorcami końcowymi na zakup energii elektrycznej. Ich łączna wartość wynosi ponad 24 mln zł brutto.

City Interactive

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży, osiągnięte przez Grupę Kapitałową City Interactive (CCIINT) w styczniu i lutym 2010 roku, przekroczyły kwotę 5,8 mln złotych.

Żywiec

Na ZWZ Grupy Zywiec (ZYWIEC) Zarząd, po uzyskaniu akceptacji Rady Nadzorczej, przedstawi propozycję wypłaty dywidendy za rok 2009 w wysokości 48 zł za jedną akcję. Na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2009 , spółka w listopadzie 2009 r. wypłaciła zaliczkę w wysokości 18 zł za jedną akcję. Pozostała, proponowana przez Zarząd do wypłaty w 2010 r. wartość dywidendy za rok 2009 wynosi 30 zł za jedną akcję.

PKN Orlen

Agencja ratingowa Fitch podtrzymała rating "BB+" dla spółki PKNOrlen, nadając mu perspektywę negatywną.

Mostostal Warszawa

Konsorcjum z udziałem spółki Mostostal Warszawa (MOSTALWAR) jako liderem podpisało z Elektrociepłownią Zielona Góra kontrakt na projekt i budowę układu kotłów olejowo-gazowych. Wartości umowy to 54,83 mln zł brutto. Termin realizacji umowy ustalono od 5 marca 2010 roku do 30 czerwca 2012 roku. W skład konsorcjum, obok Mostostalu Warszawa, wchodzi Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe i Pośrednictwa Comax.

Ciech

Analitycy z Raiffeisen utrzymali rekomendację "kupuj" dla spółki Ciech, przy jednoczesnym podwyższeniu 12-miesięcznej ceny docelowej o 3,7 proc. do 39,40 zł. Poprzednia wycena była na poziomie 38 zł. W piątek na zamkniecie sesji walory Ciechu kosztowały 34,28 zł. Do poziomu wyznaczonego przez analityków Raiffeisen brakuje jeszcze ponad 5 zł.

Asseco Poland

Analitycy Domu Maklerskiego IDMSA, w raporcie z 26 lutego, podwyższyli rekomendację dla spółki informatycznej Asseco Poland (ASSECOPOL) do „kupuj” z „trzymaj”, jednocześnie obniżając 12-miesięczną cenę docelową dla jednej akcji do 65,5 zł z 68,4 zł poprzednio. W dniu wydania rekomendacji za jedną akcję Asseco Poland płacono 55,45 zł, natomiast w piątek na zamknięciu kurs wynosił 56,75 zł.

W uzasadnieniu do raportu możemy przeczytać – "Nawet pomimo tego, że dla Asseco Poland rozpoczynają się raczej czasy niskiej dynamiki wzrostu (spodziewamy się łagodnego spadku zysku w tym roku) po dwóch miesiącach spadku kursu akcje spółki wydają się po prostu tanie, zarówno pod względem wartości absolutnej, jak i biorąc pod uwagę porównanie do innych spółek".

Arctic Paper

W raporcie z 26 lutego analitycy Domu Maklerskiego IDMSA wydali rekomendację "trzymaj" dla spółki papierniczej Arctic Paper i wyznaczyli cenę docelową dla jednej akcji na 21,0 zł. W dniu wydania rekomendacji za jedną akcję Arctic Paper płacono 18,9 zł, natomist w piątek ich cena wynosiła 19,9 zł.
W ocenie analityków spółka ma silną ekspozycję na rynki Europy Zachodniej, które cechują się nadprodukcją papieru i silną konkurencją. W krótkiej perspektywie spółka będzie korzystała dzięki ożywieniu gospodarczemu, ale w dłuższej zaszkodzi jej rozwój mediów internetowych i elektronicznych.