"W ubiegłym roku wyemitowaliśmy tzw. obligacje drogowe na ok. 8 mld zł, w tym roku przewidywana jest podobna kwota" - powiedział dziennikarzom w piątek prezes BGK Tomasz Mironczuk. Według niego, obligacje drogowe emitowane przez bank cieszą się dużym powodzeniem wśród inwestorów, dlatego nie ma obaw co do popytu na nie. "To instrument, który pozwala wzbogacić rynek obligacyjny w Polsce" - ocenił. "Myślimy nadal, jak należy go ewoluować" - dodał.

Lipcowa nowelizacja ustawy o autostradach płatnych, o Krajowym Funduszu Drogowym oraz ustawy o Narodowym Banku Polskim umożliwiła BGK emisję obligacji podobnych do obligacji skarbowych, a bankowi centralnemu prowadzenie przetargów w formule analogicznej dla takich papierów.

Obligacje infrastrukturalne BGK są objęte pełną gwarancją Skarbu Państwa; są sprzedawane na rynku pierwotnym na przetargach organizowanych przez NBP, w których mogą brać udział dealerzy skarbowych papierów wartościowych. Ich nabywcami na rynku wtórnym mogą być wszyscy inwestorzy. Są one dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, a ich ewidencję prowadzi Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. Program emisji obligacji BGK nadzorowany jest przez Ministerstwo Finansów.