Wiceminister finansów Dominik Radziwiłł powiedział w czwartek, że rząd będzie chciał przedłużyć dostęp do elastycznej linii kredytowej MFW i w przyszłym tygodniu będzie rozmawiał o tym z delegacją Funduszu. Dostęp do linii kredytowej o wartości 20,58 mld USD kończy się w maju; Polska nie wykorzystuje tych środków.

"Analizy Narodowego Banku Polskiego w zakresie uwarunkowań makroekonomicznych gospodarki polskiej i regionalnej oraz prognoz rozwoju gospodarek świata, a także obserwowany w ostatnim okresie znaczny przyrost rezerw walutowych NBP, nie wskazują na potrzebę ubiegania się o uzyskanie dostępu do Elastycznej Linii Kredytowej (FCL) Międzynarodowego Funduszu Walutowego" - napisano w komunikacie.

"Jeżeli jednak Rząd RP widzi potrzebę zawarcia nowego porozumienia o udostępnieniu FCL wynikającą np. z sytuacji fiskalnej, Narodowy Bank Polski będzie gotów - po zapoznaniu się z rządowymi analizami - poprzeć starania rządu w tym zakresie" - dodano.

Z komunikatu wynika także, że stabilna sytuacja makroekonomiczna kraju daje NBP podstawy do poparcia wyrażanej przez rząd RP gotowości Polski do zasilenia MFW w dodatkowe środki w formie pożyczki dwustronnej.

"Dlatego NBP deklaruje wsparcie działań rządu w tym zakresie po zawarciu porozumienia z NBP dotyczącego warunków finansowania oraz wzajemnych relacji i rozliczeń między rządem RP a Narodowym Bankiem Polskim" - napisano.