W piątek GDDKiA zakończyła przyjmowanie wniosków o dopuszczenie do udziału w drugim etapie przetargu. W marcu ma zakończyć się pierwszy etap wyboru wykonawców.

W ramach realizacji tego projektu wymagane jest m.in. zaprojektowanie, dostawa i obsługa Systemu Elektronicznego Poboru Opłat (ESP) wraz z poborem opłaty elektronicznej na autostradach, drogach ekspresowych i wybranych drogach krajowych.

Jak podała GDDKiA te firmy i konsorcja, które zostaną zakwalifikowane do drugiego etapu przetargu, otrzymają Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia. Według planów Dyrekcji termin ich złożenia to maj. Wybór najkorzystniej oferty oraz podpisanie umowy z wykonawcą przewidziane jest na czerwiec br. Kryterium wyboru wykonawcy w ma stanowić cena oraz parametry techniczne zaproponowanych rozwiązań.

Zainteresowane firmy to: IBM Polska, Kancelaria Peter de Vries, Matic, a także konsorcja: SICE SA, Iridium Concesiones de Infraestructuras SA, Sprint; Alcatel Lucent Polska, Sanef SA, Egis PROJECTS SA, Maribel Investments Sp. z o.o., CARDUS; Kapsch TrafficCom AG, Durante Investments, Texel; MyToll, STRABAG AG, Kulczyk Holding SA, EFKON AG; Makronet, NTT System SA; NDI SA, Siemens, Affiliated Computer Services of Poland, INTERTOLL Europe; Autostrada Mazowsze SA, Autostrade pel l'Italia S.p.A., Asseco Poland SA, Asseco Czech Republlic a.s., FELA Management AG.

GDDKiA pod koniec 2009 r. ogłosiła pierwszy etap przetargu na wybór wykonawcy krajowego systemu poboru opłat, w tym czynności związanych z poborem opłaty elektronicznej. System elektronicznego poboru opłat ma objąć samochody ciężarowe oraz autobusy, ale aut osobowych i motocykli już nie. Dzięki wdrożeniu systemu kierowcy ciężarówek i autobusów nie będą już musieli kupować winiet uprawniających do poruszania się po drogach krajowych. Planowana data wejścia w życie systemu to 1 lipca 2011 roku.