Wynik odsetkowy grupy wyniósł 1442,09 mln zł wobec 1152,02 mln zł rok wcześniej, natomiast wynik z opłat i prowizji ukształtował się na poziomie 899,67 mln zł wobec 889,72 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku.

W ujęciu jednostkowym, w 2009 roku bank miał 582,15 mln zł zysku netto wobec 455,56 mln zł zysku rok wcześniej.